Lees voor

Gladheidbeheersing

Gladheid op de weg kan gevaarlijke situaties opleveren. De gemeente probeert deze situaties te voorkomen. Bijvoorbeeld door te strooien met zout of door sneeuwschuivers. 

Wegen en fietspaden strooien

Bekijk in Google Maps de wegen en fietspaden die gestrooid worden in de gemeente Hoogeveen

Gladheidbeheersingsplan

Nu het winterseizoen weer nadert neemt ook het risico van gladde wegen en fietspaden weer toe. Aan de gemeente de taak om, voor zover in haar vermogen ligt, de begaanbaarheid van wegen en fietspaden ook in deze periode te waarborgen. Om de belangen van de weggebruikers te kunnen afwegen tegen de kosten van gladheidbeheersing en de zorg voor het milieu heeft het gemeentebestuur beleid vastgesteld. Dit beleid is vastgelegd door de gemeente Hoogeveen in samenwerking met Area Reiniging in het gladheidbeheersingsplan. In dit plan staat precies wanneer en hoe op welke wegen gestrooid moet worden.

Uitvoering

Area Reiniging voert de gladheidsbeheersing uit. Wel houdt de gemeente toezicht. Om snel in actie te kunnen komen staat de strooiploeg 24 uur per dag klaar in de periode van 5 november 2018 tot en met 25 maart 2019. Uit milieu- en kostenoverwegingen en de beschikbare capaciteit blijft de gladheidsbeheersing beperkt tot een aantal wegen. Net als voorgaande jaren wordt er gewerkt met een systeem waarbij de volgorde van werken tevoren aan de hand van prioriteiten is bepaald. De gladheidsbeheersing vindt plaats volgens een vast routeschema. Er is gekeken naar het gemeentelijk verkeersplan. De prioriteit ligt hierbij op de hoofdroutes en drukke kruispunten. 

Ook de weggebruiker moet voorzichtig zijn

Van de weggebruiker verwachten we dat hij of zij bij winterse omstandigheden extra oplettend en voorzichtig aan het verkeer deelneemt en bij extreme omstandigheden (zware ijzel, sneeuwval) niet de weg opgaat. De gemeente als wegbeheerder kan niet altijd zondermeer aansprakelijk worden geacht voor eventuele schade. 

Gladheidbeheersingsplan inzien

U kunt het gladheidbeheersingsplan inzien in de wijkkantoren van de wijkbeheerders of via de volgende documenten:

Voor eventuele vragen over het gladheidbeheersingsplan kunt u tijdens de wekelijkse spreekuren terecht bij uw wijkbeheerder.

Contact

Voor vragen of meldingen kunt u contact opnemen met de gemeente Hoogeveen.

Uitgelicht

Zoeken