Lees voor

Geregistreerd partnerschap aangaan

Als u een geregistreerd partnerschap aangaat, meldt u uw plannen bij de gemeente waar u de ceremonie wilt laten plaatsvinden. U kunt de melding al 1 jaar voor uw partnerschapsregistratie doen. De laatste mogelijkheid is 2 weken van tevoren. Maar let op: Moet u bij de gemeente documenten aanleveren die uit het buitenland komen? Houd er dan rekening mee dat 2 weken te kort kunnen zijn.

Met de gemeente maakt u afspraken over het registreren van uw partnerschap. Bijvoorbeeld over de locatie, de datum en het tijdstip. Ook kunt u afspraken maken over hoe de ceremonie eruit komt te zien.

Voor een geregistreerd partnerschap zet u een handtekening. Daar moeten getuigen bij zijn. U moet minimaal 2 en maximaal 4 getuigen meenemen. De getuigen moeten meerderjarig zijn. Een jawoord is niet verplicht, maar kan wel.

Voorwaarden

De gemeente controleert of u met elkaar een geregistreerd partnerschap mag aangaan. U mag een geregistreerd partnerschap aangaan als u:

  • 18 jaar of ouder bent
  • niet met iemand anders bent getrouwd
  • niet met iemand anders een geregistreerd partnerschap heeft
  • u niet te dicht verwant bent aan uw partner. Dat betekent dat uw partner bijvoorbeeld niet mag zijn: uw vader, (klein)dochter, opa of (half)zus. Bent u derde- of vierdegraadsfamilie, zoals tante of neef? Dan kunt u wel trouwen. U moet dan allebei verklaren dat u vrijwillig met elkaar trouwt.
  • niet onder curatele staat. Als u onder curatele staat, heeft u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

Kosten

Product Tarief 2019

Melding voorgenomen geregistreerd partnerschap

gratis

Geregistreerd partnerschap in het gemeentehuis op maandag t/m vrijdag tot 19.00 uur

€ 344,80

Geregistreerd partnerschap in het gemeentehuis op maandag t/m vrijdag na 19.00 uur

€ 825,20

Geregistreerd partnerschap in het gemeentehuis op zaterdag tot 19.00 uur

€ 825,20

Geregistreerd partnerschap in het gemeentehuis op zaterdag na 19.00 uur

€ 1.087,15

Geregistreerd partnerschap in het gemeentehuis op woensdag om 09.00 of 09.15 uur

gratis

Ceremonie op een alternatieve locatie (extra kosten)

gratis

Verstrekken van getuigen door de gemeente (per getuige)

€ 18,80

Partnerschapsboekje

€ 31,05

Aanvraag

Neem contact op met de gemeente waar u uw partnerschap wilt laten registreren. U mag zelf kiezen in welke gemeente dit is. De melding van uw plannen voor een geregistreerd partnerschap geeft u schriftelijk door.

Let op

Per 1 januari 2018 gaat u het geregistreerd partnerschap automatisch aan in beperkte gemeenschap van goederen. Kijk voor meer informatie op Rijksoverheid.nl.

Uitgelicht

Zoeken