Lees voor

Gemeentegrond gebruiken

Inwoners, bedrijven of instellingen kunnen gebruikmaken van gemeentegrond. Wilt u iets organiseren op gemeentegrond? Vraag dan eerst om toestemming. Krijgt u toestemming, dan mag u de grond onder bepaalde voorwaarden gebruiken. De gemeente blijft wel eigenaar van de grond.

Voorwaarden

Aan het gebruik van gemeentegrond worden voorwaarden verbonden. In ieder geval gelden de volgende voorwaarden:

  • De aanvrager is aansprakelijk voor eventuele schade aan gemeente-eigendommen en/of eigendommen van derden, welke als gevolg vanhet gebruik ontstaan.
  • Het gebruiksterrein zal na gebruik in dezelfde staat als waarin het aanvaard werd opgeleverd moeten worden.
  • Aanvullende voorwaarden kunnen gesteld worden.

Aanvraag

U vraagt toestemming bij de gemeente.

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Uitgelicht

Zoeken