Lees voor

Gemeente aansprakelijk stellen

Een medewerker van de gemeente kan schade veroorzaken. Dat kan door iets dat die medewerker heeft gedaan of juist niet heeft gedaan. Ook kan schade ontstaan door gebreken aan de openbare weg, openbaar groen, gemeentelijke werkzaamheden of door voertuigen van de gemeente.

U kunt de gemeente aansprakelijk stellen. Daarbij kunt u denken aan:

  • Er is een gevaarlijke situatie op een locatie waar de gemeente verantwoordelijk voor is.
  • U heeft wettig en overtuigend bewijs van de gebeurtenis waardoor u schade heeft geleden.

Aanpak

Bent u verzekerd tegen schade? Dan meldt u de schade bij uw verzekeraar. Zij regelt het verder met de gemeente. Als u de schade zelf bij de gemeente meldt, dan kunt u onderstaande gegevens opsturen naar: Gemeente Hoogeveen, ter attentie van team Verzekeringen, Postbus 20.000, 7900 PA Hoogeveen. Of u stuurt de gegevens per e-mail naar info@hoogeveen.nl.

  • uw naam, adres en telefoonnummer
  • omschrijving van de gebeurtenis (met plaats, datum en tijd)
  • maak, indien mogelijk, foto’s van de schade en stuur deze mee
  • waarom u de gemeente aansprakelijk stelt
  • welke schade u hebt geleden
  • het schadebedrag
  • overige bewijsstukken zoals getuigenverklaring, nota’s, politierapport of proces verbaal

Het is van belang een zo compleet mogelijke claim richting de gemeente te sturen. De bewijslast ligt bij de eiser. Zonder bewijs kan uw verzoek niet in behandeling genomen worden.

Hoe gaat het verder?

Na ontvangst van uw aansprakelijkstelling, nemen wij deze in behandeling. Het team verzekeringen van de gemeente beoordeelt uw claim. Elke claim wordt apart beoordeeld. In sommige gevallen kan de gemeente gebruik maken van haar aansprakelijkheids-verzekering. In die gevallen deelt de gemeente uw gegevens met de verzekeringsmaatschappij.

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met het team verzekeringen via 14 0528.

Uitgelicht

Zoeken