Lees voor

Geheimhouding persoonsgegevens aanvragen

Wilt u niet dat de gemeente uw persoonsgegevens aan anderen doorgeeft? Dan kunt u de gemeente vragen om uw persoonsgegevens geheim te houden. In sommige gevallen is de gemeente verplicht om uw persoonsgegevens toch door te geven. Ook als u geheimhouding heeft aangevraagd.

Voorwaarden

U kunt alleen geheimhouding aanvragen voor:

  • uw eigen persoonsgegevens (vanaf 16 jaar).
  • de persoonsgegevens van uw kinderen tot 16 jaar. 

Kosten

Geen.

Bijzonderheden

De gemeente geeft nooit persoonsgegevens aan bedrijven of particulieren. Als u geheimhouding heeft aangevraagd, geeft de gemeente uw gegevens ook niet zonder overleg door aan:

  • Derden zoals een notaris of advocaat. Zij krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is of als zij gegevens nodig hebben om hun werk te doen.
  • Niet-commerciële instellingen zoals sport- en muziekverenigingen.
  • Instellingen voor bijvoorbeeld ouderenzorg, gehandicaptenzorg of jeugdwelzijnswerk.

De gemeente geeft uw persoonsgegevens wel door als de volgende instellingen erom vragen:

  • Politie, Justitie, Belastingdienst, Waterschappen en Sociale Verzekeringsbank.
  • Centraal Bureau voor Genealogie.
  • Reclassering.
  • Ziekenhuizen die wetenschappelijk onderzoek doen.
  • Pensioenfondsen, kredietinstellingen, effecteninstellingen, verzekeraars en beleggingsinstellingen. Alleen als zij geld beheren dat zij aan u moeten uitkeren.

Uitgelicht

Zoeken