Lees voor

Gehandicaptenparkeerplaats aanvragen

Als u een beperking heeft, kunt u een gehandicaptenparkeerplaats aanvragen. Dit is een parkeerplaats vlak bij uw huis.

Voorwaarden

De voorwaarden voor het aanvragen van een gehandicaptenparkeerplaats zijn:

  • u bent in het bezit van een auto, brommobiel of gehandicaptenvoertuig
  • u heeft geen eigen parkeerplaats (bijvoorbeeld een oprit of garage)
  • u heeft een blijvende loopbeperking
  • u bent medisch gekeurd

Kosten

Omschrijving Tarief 2019

Aanvraag voor een gehandicaptenparkeerplaats (bij toewijzing)

€ 273,65

Aanvraag voor een gehandicaptenparkeerplaats (bij afwijzing)

€ 67,70

Intrekken of vervallen van een aanvraag voor een gehandicaptenparkeerplaats

€ 66,00

* U maakt het verschuldigde bedrag zelf over aan de gemeente. In de legesbrief die u ontvangt, staat precies hoe u dat kunt doen.

Bijzonderheden

Voor wie

Voor inwoners van de gemeente Hoogeveen met aantoonbare aandoeningen en beperkingen (op lichamelijk, chronisch psychisch of psycho-sociaal gebied).

Wanneer kom ik in aanmerking

U komt in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • U bent in het bezit van een auto, het kenteken van deze auto staat op uw naam.
  • U bent in het bezit van een gehandicaptenparkeerkaart als bestuurder.
  • U kunt niet parkeren op eigen terrein.
  • Parkeren op eigen terrein is ongeschikt gelet op uw beperking (bijvoorbeeld een te smalle inrit).
  • De parkeerdruk in de omgeving van uw woning is zodanig dat de auto herhaaldelijk op meer dan 100 meter van uw woning geparkeerd moet worden.
  • De verkeersveiligheid mag door de aanleg van de gehandicaptenparkeerplaats niet in het gedrang komen (bijvoorbeeld niet in een onoverzichtelijke bocht waar een stopverbod geldt).

Wetten

Aanvraag

Afspraak maken

Het is mogelijk voor dit product vooraf een afspraak te maken via Afspraak maken online.

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Uitgelicht

Zoeken