Lees voor

Gebouw als woning gebruiken

Als u een gebouw dat geen woning is (bijvoorbeeld een kantoorgebouw, een schuur of een winkelpand) wilt gaan gebruiken als woning, heeft u hiervoor in de meeste gevallen een omgevingsvergunning nodig. Deze vergunning kan worden verleend als het gebruik van het pand als woning is toegestaan op grond van het geldendebestemmingsplan. Daarnaast moet het pand (onder andere) voldoen aan de technische eisen uit het Bouwbesluit.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • Het gebouw voldoet aan de eisen die gelden voor woningen. Deze eisen staan in het Bouwbesluit.
  • Het gebouw voldoet aan de eisen die de gemeente stelt. Dit zijn eisen op het gebied van aard, omvang en plaatselijke omstandigheden.

Aanvraag

Online regelen

U vraagt de omgevingsvergunning aan bij het Omgevingsloket Online (OLO).

Houd uw DigiD gebruikersnaam en wachtwoord bij de hand.

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Uitgelicht

Zoeken