Lees voor

Ceremonie bij naturalisatie

De naturalisatieceremonie is een speciale bijeenkomst voor mensen die Nederlander worden. Dit kan door naturalisatie of de optieprocedure. De naturalisatieceremonie is elk jaar op 15 december tijdens de nationale naturalisatiedag. Daarnaast mogen gemeenten ook extra ceremoniedagen organiseren op andere dagen.

Tijdens de bijeenkomst krijgt u het besluit van Nederlanderschap. Dit is de laatste stap in het proces voor het krijgen van de Nederlandse nationaliteit. Deelname is daarom verplicht voor mensen vanaf 16 jaar die Nederlander willen worden.

U legt op de naturalisatieceremonie een verklaring van verbondenheid af. Daarmee belooft u dat u:

  • de vrijheden en rechten die bij het Nederlanderschap horen, respecteert, en
  • de plichten zult vervullen.

Het besluit van Nederlanderschap treedt in werking op het moment dat de gemeente het aan u uitreikt. Als u er niet bij bent, wordt u geen Nederlander.

Elke gemeente is verplicht een naturalisatieceremonie te organiseren op de nationale naturalisatiedag.

Voorwaarden

U kunt een uitnodiging voor de ceremonie krijgen als u de naturalisatie- of optieprocedure succesvol heeft doorlopen.

Uitgelicht

Zoeken