Lees voor

Burgerinitiatief inbrengen

U kunt een onderwerp in de gemeenteraad laten behandelen. U kunt een onderwerp voorstellen als meer mensen in uw buurt of wijk dit onderwerp belangrijk vinden. Voorbeelden zijn:

 • de bouw van een jeugdhonk
 • het plaatsen van een bank waar ouderen kunnen samenkomen
 • het opzetten van een nieuw museum
 • een mooi pand de monumentenstatus geven

Voorwaarden

De voorwaarden waaraan het burgerinitiatief moet voldoen, zijn onder andere:

 • Meer mensen vinden het een belangrijk onderwerp (algemeen belang).
 • De gemeenteraad heeft de laatste 2 jaar niets besloten over dit onderwerp. Vraag bij de raadsgriffie na of uw onderwerp in die periode al besproken is. 
 • Het onderwerp moet serieus en concreet zijn. 
 • Een burgerinitiatief mag niet gaan over gemeentelijk beleid.

Aanvraag

Dien uw voorstel in bij de gemeenteraad.

Contact

Gemeente Hoogeveen, telefoon 14 0528 of mailen via het contact-gedeelte op deze pagina.

Aanpak

Om toestemming te vragen voor uw initiatief, geeft u door:

 • welk doel u wilt bereiken
 • wat er wel of niet moet worden gedaan om dat doel te bereiken
 • wat het ongeveer gaat kosten

Uitgelicht

Zoeken