Lees voor

Bomen kappen

Als u een grote boom wilt omhakken of rooien, dan heeft u een vergunning nodig. Dit geldt ook voor stevig snoeien. Kleine bomen of struiken op uw eigen terrein mag u wel zonder vergunning verwijderen.

Wel of geen vergunning?

Wilt u een boom kappen of rigoureus snoeien? De eigenaar van een boom heeft hiervoor alleen een vergunning nodig als de boom op de Lijst beschermwaardige bomen staat (per 1 januari 2013). Alle overige particuliere bomen mogen zonder vergunning worden gekapt. Wilt u weten of uw boom beschermd is? Ga dan naar de Lijst beschermwaardige bomen.

Voorwaarden

 • Alleen de eigenaar van de grond waarop de boom of houtopstand staat, kan een kapvergunning aanvragen.
 • De gemeente toetst de aanvragen met aandacht voor natuur, landschap, veiligheid en overlast.
 • Mogelijk is een verleende kapvergunning gekoppeld aan een herplantverplichting
 • Voor het kappen van bomen met een grotere diameter dan 30 cm of omtrek groter dan 94 cm, gemeten op een hoogte van 1,3 meter heeft u een kapvergunning nodig.
 • Voor het kappen van populieren en wilgen langs wegen en/of perceelsgrenzen in het buitengebied, alsmede voor vruchtbomen, kweekgoed, meidoorns, lijsterbessen en naaldbomen heeft u géén vergunning nodig.
 • Als de te kappen bomen deel uitmaken van een houtopstand buiten de bebouwde kom die groter is dan 10 are of van een aaneengesloten rij van 20 of meer bomen, vallen deze onder de Boswet. In deze gevallen moet er ook een kapmelding gedaan te worden bij LASER. LASER is een onderdeel van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. De gemeente kan u op weg helpen.

Kosten

Omschrijving 

Tarief 2019

Aanvraag vergunning 

€ 90,55 

Aanvraag

U vraagt de omgevingsvergunning aan bij het Omgevingsloket online. Hier kunt u ook nagaan of u een omgevingsvergunning nodig heeft.

Online regelen

U doet de melding via het Omgevingsloket Online (OLO).

Houd uw DigiD gebruikersnaam en wachtwoord bij de hand.

Procedure aanvraag kapvergunning

 1. De kapaanvraag wordt ingediend door de eigenaar of de zakelijk gerechtigde.
 2. Een medewerker van de gemeente komt de situatie ter plekke bekijken.
 3. Binnen 8 weken wordt de aanvraag  beoordeeld.
 4. Er zijn twee mogelijkheden:
  - Het verstrekken van een kapvergunning
  - Het weigeren (gemotiveerd) van een kapvergunning
 5. Verstrekken: Nadat de kapvergunning is verstrekt publiceert de gemeente deze in het Torentje.
 6. Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken, gerekend vanaf het moment van datering van de kapvergunning en na publicatie in het Torentje, bezwaar maken.
 7. Het kappen van de bomen binnen deze termijn is een risico voor de eigenaar (zakelijk gerechtigde).
 8. De kapvergunning is tot één jaar na publicatie geldig.
 9. Weigeren: Het weigeren van een kapvergunning is voorbehouden aan het college van Burgemeester en Wethouders.
 10. Een kapweigering zal altijd gemotiveerd worden aangegeven. Hiertegen is bezwaar mogelijk. De mogelijkheden hiervoor worden in de kapweigering aangegeven.

Uitgelicht

Zoeken