Lees voor

Bijstand voor zelfstandigen aanvragen

Als uw eigen bedrijf tijdelijke financiƫle problemen heeft, kunt u bijstand voor zelfstandigen aanvragen. Dit heet een Bbz-uitkering.

Er zijn 2 verschillende uitkeringen mogelijk:

 • een rentedragende lening (bedrijfskapitaal)
 • een uitkering op bijstandsniveau voor maximaal 12 maanden. De gemeente kan dit met maximaal 24 maanden verlengen. Deze uitkering is meestal een renteloze lening.

De bijstand kan nodig zijn om uw gezin te onderhouden. Ook kan het nodig zijn om uw bedrijf draaiende te houden. Begint u een eigen bedrijf? Ook dan kunt u misschien ondersteuning krijgen van de gemeente.

Als ondernemer heeft u geen recht op een gewone bijstandsuitkering.

Voor wie is deze regeling bedoeld?

 • de startende ondernemer
 • gevestigde ondernemer
 • de oudere ondernemer
 • de ondernemer die moet stoppen

De startende ondernemer

Heeft u een werkloosheidsuitkering en overweegt u om een bedrijf te beginnen? Dan kunt u een beroep doen op de Bbz-regeling. Zo kunt u een beroep doen op een bedrijfskrediet. Ook kan de oplossing bestaan uit een tijdelijke inkomensondersteuning. Voorwaarde is dat uw bedrijf (op termijn) levensvatbaar is. In sommige gevallen is parttime-ondernemerschap mogelijk.

De gevestigde ondernemer

Als u tijdelijke inkomensproblemen heeft, kunt u een aanvraag doen voor een tijdelijke uitkering. Is uw inkomen structureel laag maar u kunt er wel van rondkomen? Ook dan kunt u een beroep doen op de Bbz-regeling, zodat u toch noodzakelijke investeringen kunt doen, schulden kunt afbetalen of een periode kunt overbruggen.

De oudere ondernemer

Heeft u als ondernemer tussen 55 en 65 jaar de laatste tien jaar onafgebroken en rechtmatig een bedrijf gevoerd? Dan kunt u een aanvulling op uw inkomen krijgen als uw bedrijf niet meer levensvatbaar is maar u er toch mee door wilt gaan.

De ondernemer die moet stoppen

Als u door omstandigheden uw bedrijf moet beëindigen, kunt u aanspraak maken op een uitkering als aanvulling op uw inkomen om de bedrijfsbeëindiging mogelijk te maken. Daarnaast kunt u in deze situatie een beroep doen op de Wet Inkomensvoorziening voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (loaz). Onder bepaalde voorwaarden kunt u een uitkering op minimumniveau ontvangen als het bedrijf stopt. De uitkering moet dan wel worden aangevraagd voordat het bedrijf daadwerkelijk is beëindigd.

Ondersteuning van de gemeente

 • U kunt vrijblijvend met ons in gesprek over uw plannen of ideeën.
 • Wij kunnen u begeleiden bij het schrijven van een ondernemingsplan.
 • We werken samen met de stichting Starters in Business (STiB) die is opgericht om de slagingskans voor starters te vergroten.

Voorwaarden

 • Uw inkomen ligt onder het bijstandsniveau.
 • U heeft geen eigen vermogen (bedrijf en woning tellen niet mee).
 • U krijgt geen lening van een bank of andere geldschieters.
 • U besteedt minimaal 1.225 uur per jaar aan uw onderneming.
 • U staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Kosten

Het maximale bedrag dat u kunt lenen is € 193.784 (tarief 2017). U betaalt de lening binnen 10 jaar terug. Hier betaalt u rente over.

In bepaalde gevallen kan de uitkering een gift worden.

Aanvraag

U vraagt de bijstand aan bij de gemeente. Na uw aanvraag kijkt de gemeente of uw bedrijf gezond is. Dit betekent dat het genoeg gaat opleveren, om in uw levensonderhoud te voorzien. Voor de aanvraag heeft u nodig:

 • uw geldige identiteitsbewijs
 • uw burgerservicenummer (BSN)
 • een recent bankafschrift
 • uw huurcontract of koop- en hypotheekakte van uw woning
 • een recente bewijs van de WOZ-waarde van uw woning
 • een bewijs van uw vermogen
 • uw bedrijfsplan

Termijn

De gemeente neemt binnen 13 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Bezwaar & beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Contact

Heeft u vragen of wilt u weten of u in aanmerking komt voor een Bbz-regeling? Neem contact op met Peter Schlepers of Monique Koopman van de gemeente Hoogeveen.

Uitgelicht

Zoeken