Lees voor

Bijstand voor ouderen aanvragen

Als uw AOW lager is dan het sociaal minimum kunt en aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO) aanvragen. Deze uitkering zorgt ervoor dat u iedere maand een inkomen op het sociaal minimum heeft.

Voorwaarden

  • Uw inkomen is lager dan het minimuminkomen. 
  • U woont in Nederland.
  • U heeft recht op AOW.

U mag een klein vermogen hebben, bijvoorbeeld sieraden of wat spaargeld. Ook mag u een klein pensioen hebben, zolang het totaal maar onder het sociaal minimum valt. 

Aanvraag

Bijstand voor ouderen aanvragen doet u bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Bijzonderheden

Wilt u weten vanaf welke leeftijd u AOW krijgt? Bereken uw AOW-leeftijd.

Uitgelicht

Zoeken