Lees voor

Bijstand voor jongeren aanvragen

Ben je jonger dan 27 jaar en wil je een uitkering aanvragen? Meld je dan bij je gemeente. Dit kan op maandag tot en met donderdag tussen 9:00 en 12:00 uur bij het Werkplein in Hoogeveen (Dekkerplein 1).

Na je melding heb je eerst een zoektijd van 4 weken. In deze periode zoek je zelf actief naar werk of een opleiding. Je krijgt dan nog geen uitkering. Voor jongeren tot 27 jaar geldt het volgende stappenplan:

1.    Meld je bij de gemeente Hoogeveen voor een bijstandsuitkering.
2.    Zoek ook in de zoektijd van vier weken actief naar betaald werk of een opleiding.
3.    Heb je binnen 4 weken betaald werk gevonden waarvan je kunt rondkomen? Dan hoef je je niet weer te melden en vervalt je aanvraag voor een bijstandsuitkering automatisch.
4.    Is het niet gelukt om binnen 4 weken een baan te vinden waar je van kunt rondkomen? Dan kun je een uitkering aanvragen. Je doet dat door je weer te melden bij de gemeente. In dit gesprek kijken we ook of je genoeg hebt gedaan om werk te vinden. Deed je dit niet? Dan kunnen we je tijdelijk een lagere uitkering geven.
5.    Na het opnieuw melden bij de gemeente krijg je een brief mee met de afspraak voor de voorlichtingsbijeenkomst. Deze bijeenkomst gaat over je rechten en plichten als je een bijstandsuitkering ontvangt.
6.    Na de voorlichtingsbijeenkomst krijg je een brief mee met de data van de vervolgafspraken (met een inkomensconsulent, een werkcoach en voor de taalmeter).

Hoogte van de uitkering 

Het aantal personen in je huishouden bepaalt de hoogte van je uitkering. Als je met meer mensen in huis woont, kun je de kosten voor levensonderhoud delen en is jouw uitkering lager. Dit geldt niet voor inwonende kinderen tot 21 jaar, studenten en commerciële relaties (huurders).

Bekijk de bijstandsnormen.

Voorwaarden

  • Je bent 18 jaar of ouder en jonger dan 27 jaar.
  • Jij en jouw eventuele partner hebben niet genoeg geld voor levensonderhoud.
  • Je hebt in de zoektijd gezocht naar werk of een opleiding.
  • Je doet je best bij sollicitatiegesprekken en volgt bijvoorbeeld een cursus als dat nodig is (je werkt dus mee aan arbeidsinschakeling).
  • Je accepteert het plan van aanpak van de gemeente.

Uitgelicht

Zoeken