Lees voor

Betalingsregeling voor gemeentebelastingen

Als u de gemeentebelasting niet op tijd kunt betalen, kan de gemeente een regeling met u treffen. U kunt bijvoorbeeld vragen of u de belasting in termijnen mag betalen. Of dat u de belasting later mag betalen (uitstel van betaling).

Aanvraag

Een betalingsregeling vraagt u aan bij de gemeente. De gemeente overlegt met u om een goede regeling te treffen.

Uitgelicht

Zoeken