Lees voor

Automatische incasso voor gemeentebelastingen

De gemeentelijke belastingen betaalt u per acceptgiro of per automatische incasso. Bij automatische incasso geeft u de gemeente toestemming om het bedrag in acht termijnen van uw rekening af te schrijven. Aan het einde van iedere kalendermaand schrijft de gemeente een deel van de belasting af van uw rekening tot de gehele aanslag is voldaan. U geeft dit aan via een formulier. Met dit formulier kunt u een nieuwe machtiging verstrekken of een bestaande machtiging intrekken. Bent u het niet eens met het afgeschreven bedrag? Dan dient u contact op te nemen met uw bank.

Aanvraag

Als u de gemeente wilt machtigen om de belasting van uw rekening af te schrijven, kunt u een formulier opvragen bij de gemeente Hoogeveen of het formulier downloaden en zelf uitprinten.

Uitgelicht

Zoeken