Lees voor

As verstrooien

Na een crematie krijgen nabestaanden de as van de overledene niet meteen mee. De asbus met daarin de as moet minimaal 1 maand bewaard blijven. De urn blijft op het crematorium. Daarna mag u zelf beslissen wat u met de as wilt doen. U kunt bijvoorbeeld de as verstrooien, mee naar huis nemen of laten bijzetten in een urnenmuur of een urnenkelder. 

Wilt u de as verstrooien? U mag geen overlast veroorzaken. Daarnaast is het verboden de as te verstrooien op:

  • de verharde weg
  • gemeentelijke begraafplaatsen
  • crematoriumterreinen
  • terreinen in particulier eigendom, behalve met toestemming van de eigenaar

U kunt de as ook verstrooien op het strooiveld van de begraafplaats in Hoogeveen of Tiendeveen. Neemt u hiervoor contact op met de gemeente. De kosten voor het verstrooien bedragen € 122,-  

Aanvraag

U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente.

Termijn

De gemeente beslist binnen 2 weken over uw aanvraag. Als de gemeente de beslissing niet binnen 2 weken neemt, krijgt u de ontheffing automatisch.

Uitgelicht

Zoeken