Lees voor

Afval storten

U mag alleen vuil of afval storten op de daarvoor aangewezen plaatsen (bijvoorbeeld de milieustraat). U kunt het afval ook aanbieden aan een erkend afvalinzamelaar. Het is verboden om vuil of afval te storten op andere plaatsen. Dit geldt ook voor groenafval.

Uitgelicht

Zoeken