Lees voor

Proclaimer en Privacy

Wat kunt u verwachten van de internetsite van de gemeente Hoogeveen?

De informatie op de websites van de gemeente Hoogeveen komt tot stand onder verantwoordelijkheid van de gemeente Hoogeveen. De websites bevatten informatie van de gemeente Hoogeveen. De eindredactie ligt bij het team Communicatie.

Wij streven er naar om informatie actueel, informatief, overzichtelijk en inhoudelijk juist te presenteren. Als u verouderde of incorrectie informatie ziet, dan stellen wij uw reactie zeer op prijs. U kunt reageren door een mail te sturen naar de eindredactie van de website (communicatie@hoogeveen.nl). Ook uw suggesties voor verbetering van de website zijn van harte welkom.

Persoonsgegevens en privacy

Privacy speelt een belangrijke rol in de relatie tussen de burger en de overheid. Gemeenten hebben de verantwoordelijkheid over persoonsgegevens en gegevensuitwisseling op alle terreinen waar ze actief zijn. Gemeente Hoogeveen gaat zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk om met het verzamelen, bewaren en beheren van persoonsgegevens van inwoners, medewerkers en partners.

Goed en zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens is een dagelijkse verantwoordelijkheid van de gemeente. Het belang van het beschermen van de privacy wordt door de gemeente onderkend. Wij vinden het belangrijk om transparant te zijn over de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan en de privacy waarborgen.

Lees meer in de privacyverklaring

Uitgelicht

Zoeken