Lees voor

Toegankelijkheid

Toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 27-02-2019.

Gemeente Hoogeveen wil volledig voldoen aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Deze verklaring geldt voor de website(s):

  • https://www.hoogeveen.nl/ (hoofdwebsite)

Uitzonderingen en verbeterpunten

De volgende onderdelen zijn uitgesloten van deze verklaring: 

  • pdf-bestanden op www.hoogeveen.nl,
  • verwijzingen naar externe digitale producties,
  • verwijzingen naar YouTube, Twitter en Facebook.

Nog niet alle succescriteria zijn behaald. Als verklaring hiervoor geven wij op dat met de komst van de nieuwe gemeentesite aan de verplichte toegankelijkheidseisen zal worden voldaan.

Gemeente Hoogeveen is zich bewust van de toegankelijkheideisen en past deze toe in de techniek van de vernieuwde website. Daarnaast is Gemeente Hoogeveen bezig met het ontwikkelen van vernieuwde webcontent met juiste inhoud volgens de toegankelijkheidseisen.

Testresultaten

12-02-2019: Handmatig onderzoek in eigen beheer

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

  • Onderzoek: (Onafhankelijke) deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
  • Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.
  • Software: Onze redacteuren gebruiken speciale software om informatie (tekst, beeld, video) beter toegankelijk te maken, zoals Siteimprove.

Uitgelicht

Zoeken