Lees voor

Veel belangstelling voor inspiratiebijeenkomst Jong Hoogeveen

Inspiratiemarkt

Op woensdag 7 februari werd onder veel belangstelling de inspiratiemiddag over Jong Hoogeveen gehouden in de Tamboer. Tijdens de inspiratiemiddag lieten veel betrokken organisaties zien wat voor mooie dingen er gebeuren in het kader van Jong Hoogeveen.

Inspiratieplein

Na een mooi filmpje over de weekendschool Hoogeveen konden de aanwezigen een kijkje nemen op het inspiratieplein. Onder andere Jong Krakeel, wie dit leest is slim, Bureau Rol, Centrum voor Jeugd en Gezin, Het Kindpakket, Goede Start, bibliotheek Hoogeveen, jonge mantelzorgers, Goede Smaaq, cultuureducatie, VVE&O, naschoolse activiteiten in de Weide, sportief Hoogeveen, IVN, actiefjonghoogeveen.nl, kinderwerk Centrum, preventiemenu en de weerbaarheidstrainingen lieten zien waar ze mee bezig zijn.

Er kwamen mooie ontmoetingen en gesprekken tot stand. En bij veel activiteiten en initiatieven waren het ook vooral de kinderen zelf die er over vertelden. Goed om ook van hen te horen wat de activiteiten voor hen betekenen.

Een pitch over de citytrainers liet zien op welke mooie manier er wordt gewerkt om de talenten van jongeren te vergroten en in te zetten in de wijk of het dorp.
Tot slot vertelde het Taalhuis over de gevolgen van laaggeletterdheid en werden de aanwezigen uitgedaagd met goede ideeën te komen over het voorkomen en oplossen van laaggeletterdheid.

Het doel van de middag: leren, ontmoeten, geïnspireerd raken en waar mogelijk ook al concrete afspraken maken rondom een project of initiatief, is ruimschoots gehaald. Ook de eerste ideeën voor een volgende inspiratiemarkt, met nog meer projecten en belangstellenden zijn er al!

Van de dag is een verslag gemaakt door jonge vloggers en jongeren van de weekendschool. Zodra deze beelden beschikbaar zijn, delen we ze uiteraard.

Inspiratiemarkt

Uitgelicht

Zoeken