Lees voor

Update: speelplaats Naschools aanbod

9 februari - De speelplaats Naschools aanbod werkt met een brede groep aan het versterken van het bestaande aanbod, het aanbod aanvullen waar nodig en het beter bekend maken van alle acties. In de werkgroep zitten onder andere de Bibliotheek, IVN, Sportief Hoogeveen, SWW en De Tamboer.

Tijdens de afgelopen bijeenkomsten is er al veel winst geboekt door uitwisseling van ieders acties, kennis en netwerk. Het blijkt dat er al veel georganiseerd wordt in alle wijken en dorpen, zoals het Kinderpersbureau, Superchefs, natuuractiviteiten en Jong Krakeel. Er is al zichtbaar meer afstemming en gezamenlijke promotie en samen broeden we op nieuwe innovatieve ideeën.

Concrete resultaten

Een mooi resultaat is de realisatie van de website www.actiefjonghoogeveen.nl. Op deze website staat een groot aanbod met naschoolse activiteiten in de gemeente. Onder andere op het gebied van cultuur, natuur, sport kunnen lokale aanbieders hier hun activiteiten plaatsen. Vanuit de speelplaats is een beheerdersgroep opgestaan en de site wordt o.a. via scholen breed gepromoot onder de Hoogeveense jeugd.  In elke wijk en op elk thema is in Jong Hoogeveen altijd wat te doen!

Een ander concreet resultaat is de opzet van het project Citytrainers. Hierbij worden lokale jongeren met ideeën om wat te organiseren ondersteund om hun wensen waar te maken. Ze kunnen vanuit deze aanpak zelf aan de slag als organisator. Zodoende komt er meer aanbod in alle wijken dat direct aansluit bij de wensen en beleving van de jeugd zelf. Er is een projectleider aangewezen en medewerkers vanuit sport, cultuur, natuur en welzijn worden opgeleid tot cursus- en praktijkbegeleider om de jongeren te begeleiden.

In veel andere gemeenten is de aanpak met Citytrainers al een succes. We zijn dus blij dat ze ook in Jong Hoogeveen aan de slag kunnen. Nog een mooi voorbeeld van het samen versterken van bestaand aanbod is de jaarlijkse Sport- en cultuurweek voor kinderen die niet op vakantie kunnen. Door een betere afstemming kunnen we de doelgroep nu nog beter bereiken, ontstaat er een mooier aanbod in de week en kunnen we zelfs 20 extra kinderen plaatsen. Het blijft bij deze speelplaats dus niet alleen bij spelen…

 

Uitgelicht

Zoeken