Lees voor

VNN zet zich in voor Jong Hoogeveen

9 februari - Het experimenteren met genotmiddelen is onlosmakelijk verbonden met opgroeiende jongeren. Ook scholen worden hiermee geconfronteerd. De meeste scholen zien het als hun taak om gezondheidsvoorlichting te geven over genotmiddelen en een gezondheidsbeleid te ontwikkelen. Daarom zijn de scholen van Hoogeveen aangesloten bij het landelijke preventieprogramma: ‘De gezonde school & genotmiddelen’.

De gezonde school & genotmiddelen (DGSG)

Mariska Schouten, preventiemedewerker van VNN, is erg positief over Hoogeveense scholen. ‘Alle schoollocaties zijn erg betrokken. Ondanks dat er veel van ze wordt gevraagd hebben ze voor dit project gekozen.’ Ze ziet hier ook de link met Jong Hoogeveen: ‘Het is belangrijk dat jongeren gezond opgroeien. Het gebruik van genotmiddelen kan een negatief effect op hun gezondheid hebben. Het is belangrijk dat jongeren op de hoogte zijn van de risico’s omtrent genotmiddelen.’

Vier pijlers DGSG

De Gezonde School en Genotmiddelen (DGSG) is een preventieprogramma voor het (speciaal) voortgezet onderwijs en het MBO over roken, alcohol en drugs. Het programma richt zich op de leerling en zijn directe omgeving en bestaat uit 4 pijlers: educatie, vroegsignalering, regelgeving en ouderbetrokkenheid. Bij educatie gaat het vooral over de voorlichting aan leerlingen over roken, alcohol en drugs en trainen van leerkrachten. Bij de pijler vroegsignalering hoort het signaleren en begeleiden van leerlingen die (beginnende) problemen hebben met gebruik van alcohol en drugs. Door adviezen over het opstellen van schoolbeleid wordt de school gestimuleerd om afspraken te maken over roken, drinken en drugs. Verder wordt er opvoedingsondersteuning aangeboden aan ouders over roken, drinken en gebruik van drugs door hun kinderen. Door middel van een doorlopende leerlijn kan er op verschillende momenten in de ontwikkeling van een leerling aandacht worden besteed aan de thema’s roken, alcohol en drugs, waardoor het effect van de preventie wordt versterkt.

Heeft u vragen of opmerkingen over VNN of DGSG dan kunt u contact opnemen met de afdeling Voorlichting & Preventie van VNN; 088-234 34 34 of preventie@vnn.nl.  

 

Uitgelicht

Zoeken