Lees voor

Update: Speelplaats Ouders, onderwijs en zorg zoekt ouders!

Niet voor niets heet de speelplaats Ouders, onderwijs en zorg (OOZ). Het is erg belangrijk dat juist ouders, die toch het meeste weten van onze kinderen in Hoogeveen, meedenken over een optimale samenwerking tussen onderwijs en zorg, met name gericht op preventie. Qua zorg gaat het om hoe ouders en hun kinderen de juiste zorg kunnen krijgen als dat nodig is. Maar ook om hoe de school signalen kan afgeven aan de hulpverlening als er zorgen zijn om een leerling en de wijze waarop een school betrokken blijft als hulpverlening ingezet wordt.

Preventiemenu

Het liefst hebben we dat het zover niet komt. Daarom richten we ons óók op preventie. En dat begint al op de basisschool. Scholen kunnen kiezen uit lessen uit een preventiemenu en worden daarbij ondersteund door de sportfunctionaris. Niet elke school is hetzelfde. Belangrijk is maatwerk te bieden dat past bij de problematiek waar de leerlingen op die school tegenaan lopen. Het gaat dan bijvoorbeeld om een gezonde leefstijl, waar je kunt denken aan gezond eten, sport en bewegen, geld en schulden, relaties & seksualiteit en natuurlijk geen alcohol, roken of drugs voor je 18e. Maar ook als het om het welbevinden gaat is preventie belangrijk. Denk eens aan sociale weerbaarheid en voorlichting voor dorpskinderen die naar het voortgezet onderwijs gaan of hoe om te gaan met het internetgebruik door kinderen.

In de speelplaats OOZ hebben we samen in kaart gebracht waar het hapert in de toegang vanuit school naar de jeugdhulp en nieuwe samenwerkingsafspraken gemaakt. Het preventiemenu op het basisonderwijs is aangescherpt en we kijken of er locaties op het voortgezet onderwijs zijn waar een preventiemenu wenselijk is.

We willen dit ook voor de toegang voor ouders tot jeugdhulp in beeld brengen, maar dan graag mét ouders. Dus voelt u zich aangesproken mee te denken over de samenwerking ouders, onderwijs en zorg of kent u iemand die hier voor in aanmerking komt. We horen het graag!

Contactpersoon: Esther Knapen (06 2126 8506/ e.knapen@dewoldenhoogeveen.nl (ma, di, vr)).

 

Uitgelicht

Zoeken