Lees voor

Studenten Hanze Hogeschool doen onderzoek voor Jong Hoogeveen

3 juli 2017 - De afgelopen periode zijn meerdere studenten van de Hanze Hogeschool druk bezig geweest met het doen van onderzoek. Hierin hebben ze verschillende vraagstukken voor Jong Hoogeveen onderzocht. Lees hieronder meer!

Rechten voor kinderen en jongeren

Zes studenten van de Hanzehogeschool hebben in het kader van de minor Gezond Opgroeien onderzoek gedaan naar de mening van kinderen en jongeren over de vijf rechten van Jong Hoogeveen.

Rianne Barelds, Yafet Bijlefeld, Syanne Bos, Rosalie Kiers, Negesty Moenne en Jennifer Weening zijn hiervoor met kinderen en jongeren van diverse scholen in gesprek gegaan.
In het onderzoek stond de volgende onderzoeksvraag centraal:
‘Hoe kunnen de vijf rechten van het kind, opgesteld door Jong Hoogeveen, volgens kinderen en jongeren tussen de zeven en zestien jaar oud uit de gemeente Hoogeveen in de praktijk worden gebracht?’

Het onderzoek heeft mooie aanbevelingen opgeleverd, die met name gaan over de bekendheid van Jong Hoogeveen, over activiteiten en over toezicht en handhaving.
Het onderzoeksrapport kun je hier lezen.

Verbinden en versterken van organisaties

Lisanne Schalk, studente van de Hanzehogeschool heeft ook haar afstudeeronderzoek gedaan in het kader van Jong Hoogeveen. De hoofdvraag luidde:
´Hoe kan de gemeente Hoogeveen ervoor zorgen dat de verschillende partijen, rondom de vijf thema’s van Jong Hoogeveen, met elkaar in verbinding komen en elkaar versterken?’

De onderzoeksvraag is opgepakt door een combinatie te maken van interviews en deskresearch naar de theorie, zowel binnen als buiten de organisatie. Een van de belangrijkste aanbevelingen uit het onderzoek is dat de gemeente wordt geadviseerd om de organisaties op regelmatige basis bij elkaar te brengen. Ook is het advies om één aanpak te ontwikkelen voor de betrokken partijen, waarbij ieders sterke punten naar voren komen.
Het onderzoeksrapport kun je hier lezen.

Succesvol opgroeien in Hoogeveen

Janette de Jong en Marissa Nijboer hebben in het kader van hun studie maatschappelijke dienstverlening een onderzoek uitgevoerd in het kader van Jong Hoogeveen. Het is een vervolg op het eerdere onderzoek naar het betrekken van kinderen en jongeren bij Jong Hoogeveen. In dit onderzoek is specifiek gekeken naar jongeren van het praktijkonderwijs.

De volgende hoofdvraag geformuleerd:
‘Hoe kunnen de gemeente Hoogeveen en andere betrokken organisaties in gesprek (blijven) gaan met de jongeren van het praktijkonderwijs in de gemeente Hoogeveen?’

Er is door middel van een behoeftenonderzoek inzicht verkregen in de wijze waarop de gemeente Hoogeveen en andere betrokken organisaties met jongeren van het praktijkonderwijs in gesprek kunnen (blijven) gaan.Vijf van de zeven aanbevelingen uit het onderzoek zijn gericht op de praktijk: hoe je een vertrouwd persoon wordt, wat een veilige en vertrouwde omgeving is, het belang van samenwerken met praktijkscholen en jongerenwerkers en contact via sociale media. Ook zijn er twee aanbevelingen gedaan voor vervolgonderzoek.
Het onderzoeksrapport kun je hier lezen.

 

Uitgelicht

Zoeken