Lees voor

Interview met Stefan Gijsbertsen, beleidsmedewerker onderwijs en kwaliteit PRICOH

Kan je iets over jezelf vertellen en wat je zoal doet met betrekking tot Jong Hoogeveen?

26 juli 2017 - Ik ben Stefan Gijsbertsen en ben momenteel werkzaam als beleidsmedewerker Onderwijs en Kwaliteit, voor PricoH. Mijn werkzaamheden zijn divers, maar richten zich te allen tijde op het vergroten van de kwaliteit van het onderwijs op onze negen scholen. Om goed onderwijs te kunnen verzorgen is het nodig je doelgroep goed te kennen. Samen met onze partners (onder andere SPSH, inspectie, RVEC) werken we aan een wijze waarop de doelgroep goed in beeld wordt gebracht en vervolgens overgedragen kan worden een de vervolgschool. Op termijn denken we daardoor de overgang van school naar school traploos te kunnen laten verlopen.
Daarnaast werken we bij PricoH aan het project ‘ononderbroken schoolloopbaan’. Dit project heeft als doel om de ondersteuning voor jongeren vanuit hulpinstanties meer vanuit de schoolsituatie vorm te geven. Door zorg en onderwijs meer te integreren en onderwijsdoelen leidend te laten zijn denken we samen meer effectieve hulp te kunnen bieden.

Waarom vind je Jong Hoogeveen zo belangrijk?

Onderzoek toont aan dat te veel kinderen in Hoogeveen opgroeien in achterstand. Daardoor hebben deze kinderen minder kans om hun dromen waar te maken dan kinderen met dezelfde capaciteiten die opgroeien in een andere omgeving. Om hier iets aan te doen is samenwerking tussen de verschillende betrokken partijen heel belangrijk. Jong Hoogeveen zorgt daarvoor!

Wat zijn al hele mooie resultaten van Jong Hoogeveen?

Ik ben nog niet lang genoeg werkzaam in Hoogeveen om daar helder antwoord op te kunnen geven. Wat ik wel merk is dat Jong Hoogevene er telkens voor zorgt dat de verschillende partijen met elkaar in gesprek zijn en elkaar leren kennen. Alleen als je elkaar kent, spreekt en weet te vinden kunnen nieuwe initiatieven ontstaan. Dat zie ik als een mooie opbrengst.

Hoe zie jij Jong Hoogeveen over twee jaar?

Veel trajecten zijn nu nog in de opbouwfase. Beleid wordt gemaakt en er worden pilots gestart. Ik zou willen dat over twee jaar beleid heeft plaatsgemaakt voor een helder aanbod.

Waar zie je nog kansen?

Vergelijk je het verschil tussen het schooladvies en de eindtoets van onze leerlingen met het landelijk overzicht, dan valt op dat onze kinderen vaker een lager advies krijgen dan ze cognitief aan zouden kunnen. In veel gevallen zijn daar goede argumenten voor. Toch zou ik willen onderzoeken wat hier de achterliggende reden van is en of we daarin iets kunnen verbeteren. Want hoge verwachtingen zorgt automatisch voor betere prestaties. Ik denk dat een dergelijk doel goed aansluit bij de ambities van Jong Hoogeveen en daar ga ik me voor inzetten komend jaar.

Heb je nog een oproep voor ouders, vrijwilligers en professionals?

Ik merk dat laatste jaren dat het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden. Niet alleen voor de projecten van Jong Hoogeveen, maar ook op school, in de kerk en bij de sportvereniging. Dat past ook in een tijd van individualisatie en in een wereld waarin het aanbod zo groot is dat je steeds moet kiezen. Ik zou iedereen willen oproepen om minimaal een uur in de week ergens zijn handen uit de mouwen te steken. Geld geven is niet zo moeilijk, maar tijd investeren, daarmee maken we Hoogeveen samen sterker!

Wie wil je in de volgende nieuwsbrief aan het woord laten komen en waarom?

Ik nodig Bart Pijper uit om zijn ervaringen te delen. Ik heb met hem gesproken over een nieuw te ontwikkelen aanbod: De weekendschool. Zijn praktische inslag en liefde voor de doelgroep spraken me aan. Ik denk dat zijn verhaal voor iedereen interessant is om te horen

 

Uitgelicht

Zoeken