Lees voor

Interview met Nicolet ten Kate, directeur van obs Apollo in Hoogeveen

Kan je iets over jezelf vertellen en wat je zoal doet met betrekking tot Jong Hoogeveen?
Ik ben Nicolet ten Kate en directeur van obs Apollo in Hoogeveen. Namens stichting Bijeen (openbaar primair onderwijs Hoogeveen) ben ik mee geweest naar Leeds en daar heb ik gezien hoe ‘Child Friendly Leeds’ wordt vormgegeven. Wij hebben daar voorbeelden gezien qua naschools aanbod en dat heeft mij geïnspireerd om in Krakeel, waar de school staat, actie te ondernemen. Wij zijn afgelopen jaar begonnen met een naschools aanbod aan te bieden aan kinderen die in groep 5 t/m 8 zitten.

Ik vind het belangrijk dat wij kinderen vaardigheden leren om in de maatschappij te kunnen functioneren. Op school leren wij kinderen basisvaardigheden, zoals rekenen en taal, maar ook gezond gedrag en de 21e eeuwse vaardigheden nemen een grote rol in. Daarnaast besteden wij heel veel aandacht aan het pedagogisch klimaat. Door middel van PBS ( Positive Behaviour Support) benaderen wij de kinderen op een positieve manier. Dit gebeurt in de hele brede school en daarmee bereiken wij alle kinderen binnen de wijk.

Wij hebben een werkgroep samengesteld met verschillende partijen vanuit de wijk; de scholen, SWW, sportfunctionaris, bibliotheek HGV, de Smederijen en talentvolle ouders. Wij noemen ons de werkgroep ‘JONG Krakeel’. Wij zijn samen om de tafel gaan zitten om de wensen van de kinderen vorm te gaan geven, wat betreft het naschools aanbod. De kinderen zijn gevraagd om ideeën te verzinnen en deze zijn vervolgens uitgewerkt. Zo hebben de kinderen veel verschillende activiteiten gedaan. Verzorging, dammen, sport en speel, natuur, Superchefs (koken) en het kinderpersbureau maakten deel uit van het programma. Bij alle activiteiten zijn vrijwilligers gezocht vanuit de wijk. Hierbij zijn wij uit gegaan van de talenten van buurtbewoners! Ook de kinderen konden zich inschrijven voor onderdelen, naar eigen interesse. Ons doel is zo laagdrempelig mogelijk te zijn en daarom ook bijvoorbeeld de kosten zo laag mogelijk te houden.

Waarom vind je Jong Hoogeveen zo belangrijk?
Ik vind dat de kinderen in Hoogeveen alle kansen moeten krijgen om zich zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen. Ik vind het goed om te zien dat veel mensen zich hiervoor inzetten. Zoals Andy Lloyd (vanuit Leeds) kort geleden zei tijdens een bijeenkomst in Hoogeveen; We moeten het samen doen! Ik geloof dat alle initiatieven van Jong Hoogeveen hieraan bijdragen.

Wat zijn al hele mooie resultaten van Jong Hoogeveen?
Ik weet dat er al veel initiatieven zijn in de gemeente Hoogeveen. Wanneer we met zijn allen goed nadenken over wat we allemaal al doen in de verschillende wijken van Hoogeveen en buitendorpen, zal de lijst met initiatieven nog langer worden. Dat hebben wij als werkgroep ook ervaren. Wij proberen de verbinding te zoeken met wat er al gedaan wordt. Ik denk dat ‘verbinden’ al steeds meer gebeurt in de hele gemeente. Wanneer er goede dingen gebeuren in Elim of de Erflanden, wordt dit gedeeld met elkaar, maar er wordt ook van elkaar geleerd!

Hoe zie jij Jong Hoogeveen over twee jaar?
Ik hoop dat iedereen dan weet wat Jong Hoogeveen is. Ik merk dat ik soms moet uitleggen wat het is, maar dat iedereen er enthousiast over wordt na uitleg. Het zou goed zijn dat dit enthousiasme alleen nog maar groter wordt door alle goede dingen die gebeuren voor alle kinderen! Ik heb het voorbeeld gezien en Leeds en ik ga mijn best doen om mijn steentje bij te dragen aan die beleving hier in Hoogeveen.

Waar ben je trots op wat betreft Jong Hoogeveen?
Ik ben er trots op dat we in relatief korte tijd al veel bereikt hebben. Ik weet nog dat er tijdens 1 van de eerste brainstormsessies met mensen uit het veld werd geroepen; ‘ Maak maar een plan en begin’! Uit ervaring weet ik nu dat je veel kunt bereiken, wanneer je verbinding zoekt met mensen die zich in willen zetten voor de kinderen.

Waar zie je nog kansen?
Wat betreft het naschools aanbod zie ik kansen op alle scholen in Hoogeveen. Wij hebben een plan gemaakt voor de scholen in Krakeel, wij denken dat je het zo uit kunt rollen. Ik ben veel in gesprek met ouders van mijn school die zich aanbieden als vrijwilliger, fantastisch! Ik zou graag zien dat de groep vrijwilligers nog groter wordt. Er zijn zoveel talenten binnen de wijk, wanneer we deze benutten wordt het naschools aanbod nog breder.

Heb je nog een oproep voor ouders, vrijwilligers en professionals?
Ik zou iedereen in de gemeente Hoogeveen op willen roepen op ook iets te betekenen voor onze kinderen. Daarbij denk ik dat je al heel klein kunt beginnen, iedereen heeft vast zelf wel een idee. Vrijwilliger worden bij het naschools aanbod in Krakeel kan sowieso.

Wie wil je in de volgende nieuwsbrief aan het woord laten komen en waarom?
Ik geef de pen door aan Louise Brink, directeur van obs Het Hoeltien, locatie Vogelvlucht. Zij is nauw betrokken bij ‘Elim Energiek’, een prachtig initiatief voor het hele dorp!

Met vriendelijke groet,

Nicolet ten Kate
Directeur obs Apollo

 

Uitgelicht

Zoeken