Lees voor

Interview met Louise Brink, directeur van OBS Oostenbrink in Hollandscheveld en OBS Vogelvlucht in Elim

Kun je iets over jezelf vertellen en wat je zoal doet met betrekking tot Jong Hoogeveen?
Ik ben Louise Brink en ik ben directeur van OBS Oostenbrink in Hollandscheveld en OBS Vogelvlucht in Elim. Ik ben gevraagd om mee te denken in de Speelplaats Onderwijs en Zorg van Jong Hoogeveen. We proberen onderwijs en zorg daarbij zoveel mogelijk op een goede manier met elkaar te verbinden Verder volg ik, waar mogelijk, activiteiten en bijeenkomsten, zonder ze allemaal te bezoeken overigens.
Kansen voor kinderen houden mij ook binnen het onderwijs nogal bezig. Situaties waarin kinderen opgroeien verschillen onderling nogal sterk. Opgroeien in een omgeving waarin veel te zien en te ontdekken is, draagt bij een ontwikkeling en kansen voor kinderen. Dat kan zitten in een binnen – en buitenschools aanbod, de inrichting van een dorp of wijk en de betrokkenheid van de mensen om kinderen heen. “You need a village to raise a child”  is volgens mij een goede gedachte. Ouders zijn de eerst verantwoordelijken voor opvoeding, maar het kan hen enorm helpen als het dorp, de wijk, de plaats kan voorzien in stimulerende en helpende factoren. En vlak de kracht van het voorbeeld van volwassenen niet uit. Als die actief zijn, stimuleert dat de kinderen ook tot activiteit.
Op Oostenbrink heb ik, dankzij Jong Hoogeveen een buitenschools aanbod ingezet voor alle groepen.
Het gaat dan om muziek, beeldende vorming, fotografie en een afvalorkest. Tot nu toe nog eenmalig, maar wel succesvol, dus hopelijk voor herhaling vatbaar. Het project is straks ten einde, maar wie weet….
Op Vogelvlucht heeft de school een mooie boekencollectie kunnen aanleggen voor het stimuleren van het thuislezen. Dat past ook binnen de visie van de school op lezen en dat maakt het krachtig. Kijken naar wat er waar nodig is, heeft meestal meer succes dan kant en klare projecten, die toch net niet blijken te passen.
In Elim draait sinds enkele jaren Elim Energiek, dat (nog) los van Jong Hoogeveen subsidie ontvangt van het Oranjefonds. Elim Energiek startte al voor Jong Hoogeveen en we zien de overeenkomst in het besef dat we samen het verschil kunnen maken voor onze kinderen in Jong Hoogeveen en Elim Energiek. Maar dan moeten we het ook doen! De raakvlakken zijn enorm, dus het wederzijds leren en stimuleren, moet volgens mij niet zo moeilijk zijn. Wat ik in elk geval van Elim Energiek geleerd heb is: een lange adem, kleine stappen en af en toe even goed stilstaan om te genieten! En bij te sturen als het moet.

Waarom vind je Jong Hoogeveen zo belangrijk?
Kinderen zijn zo afhankelijk van hun directe omgeving. Uitdaging moet hun nieuwsgierigheid prikkelen, hun kansen versterken, maar dat moet er wel iets zijn dat die nieuwsgierigheid kan vullen. Uiteraard is het ook belangrijk dat er een goed netwerk bestaat dat zorgt, verzorgt, ontwikkelt en stimuleert. Hoogeveen kent tal van instanties die met opgroeiende kinderen en ouders te maken hebben en die zouden naadloos op elkaar moeten aansluiten. Jong Hoogeveen werkt daar aan, maar we zouden dat  eigenlijk een vanzelfsprekendheid moeten vinden. Daar zijn we toch met z’n allen voor opgesteld!  Ik vind Jong Hoogeveen vooral belangrijk  voor de kinderen zelf. Zet ze in beweging en laat ze dingen doen!  Vergaderen, hoe belangrijk ook, daar merken kinderen niet veel van. En toch… je ontkomt er niet aan, maar het moet zichtbaar, voelbaar en hoorbaar zijn voor kinderen, en voor ouders,  dat het leuk is om in de gemeente Hoogeveen op te groeien.

Wat zijn al hele mooie resultaten van Jong Hoogeveen?
Ik ken niet alle activiteiten van Jong Hoogeveen. Ik weet dat er al veel initiatieven zijn in de gemeente Hoogeveen en  zie wel met regelmaat posters verschijnen met activiteiten. Ik merk b.v dat sportclubs en verenigingen activiteiten gaan bundelen in een breed aanbod waaraan kinderen mee kunnen doen.  Dat geldt ook voor het onderwijs waar scholen, in plaats van allerlei losse activiteiten nu een heel menu krijgen aangeboden van gastlessen en demonstraties die op school kunnen plaatsvinden.  Ik zie ook dat er wat meer aan de dorpen wordt gedacht. De afstand naar Hoogeveen kan toch toch een reden zijn om ergens niet naar toe te gaan. Het gratis mogen zwemmen of de scholen van de maand zijn bij het zwembad is een extra stimulans om te bewegen en voor iedereen bereikbaar dus. Het kindpakket… noem maar op.

Hoe zie jij Jong Hoogeveen over twee jaar?
Ja, als ik aan Jong Hoogeveen denk, ontkom ik er niet aan om aan Elim Energiek te denken. Met hetzelfde doel hebben we er daar voor gekozen, om zo snel mogelijk en zo vaak mogelijk activiteiten voor kinderen te organiseren, waarvan we hopen dat we de horizon wat mogen verbreden. Koken, kunst, fotografie enz. We zijn nu bezig, in samenwerking met de sportfunctionaris om een aanbod van eenmalige activiteiten samen te stellen. En dat laten we vooral uitvoeren door…. de mensen uit Elim zelf. Helemaal niets ten nadele van professionals, maar na de workshops komen de kinderen en de volwassenen elkaar weer tegen bij de super of op straat en zien ze dat talent niet alleen weggelegd is voor een enkeling, maar ook voor de buurvrouw die je in het dorp tegenkomt en jezelf. Bijkomend effect is dat volwassen hun eigen talent ook meer zijn gaan waarderen en dat merk je echt. Een stimulerende omgeving om op te groeien. Natuurlijk vergaderen we in Elim ook, want er moet wel wat geregeld worden. En moeten we er voor zorgen dat datgene wat opgestart is ook doorgaat. Maar als kinderen het niet horen en zien, bestaat het niet voor ze.
Bij Jong Hoogeveen is het natuurlijk grootschaliger, maar mijn droom zou zijn dat kinderen door een verrassend aanbod van Jong Hoogeveen kunnen genieten, dromen en zich kunnen ontwikkelen. Een sport, een hobby, een uitdagende woonomgeving, voorstellingen, noem maar op. Laagdrempelig en verrassend. Kinderen zijn de eersten die Jong Hoogeveen aan den lijve moeten ondervinden. En geef ze daarin een stem. En natuurlijk moeten de voorzieningen optimaal functioneren en zijn er voldoende volwassenen die nadenken over samenwerken, afstemmen, continueren enz.

Waar ben je trots op wat betreft Jong Hoogeveen?
Ik ben er trots op dat  Hoogeveen het  breed heeft opgepakt, kennis neemt van goede voorbeelden, maar toch het eigen gezicht bewaart. Want bovenal moeten we doen wat bij de kinderen in de gemeente Hoogeveen past!  En dat Hoogeveen zoveel mensen heeft die willen gaan voor kansen voor kinderen en bereid zijn daarvoor nauwer samen te werken. Het lijkt vanzelfsprekend maar we willen het echt beter!

Waar zie je nog kansen?
Je leest het al tussen mijn regels door: kijk de goede dingen af bij je buren en wil je ze gebruiken, zet ze dan in zoals ze in Hoogeveen en de dorpen passen en niet zoals ze “horen” of bedacht zijn. Op maat dus

Heb je nog een oproep voor ouders, vrijwilligers en professionals?
Ja, een korte: doe mee en geniet van kleine successen, samen worden ze wel groot! Stap voor stap, dan struikelen we misschien af en toe maar we knallen niet tegen de muur.

Wie wil je in de volgende nieuwsbrief aan het woord laten komen en waarom?
Gea Wagenmakers, zij is coördinator van de Doorgaande Lijn. Dat is het samenwerkingsverband tussen peuterzalen en groepen 1 en 2 in de gemeente Hoogeveen. Ik denk dat zij goede ideeën heeft hoe er vanuit de Doorgaande lijn meegedacht kan worden over Jong Hoogeveen en het hele jonge kind.

 

Uitgelicht

Zoeken