Lees voor

Interview met Johan Bosman, directeur Stichting Welzijnswerk Hoogeveen (SWW)

Kan je iets over jezelf vertellen en wat je zoal doet met betrekking tot Jong Hoogeveen?
De SWW is nauw betrokken bij Jong Hoogeveen. Niet alleen omdat dit in de opdracht van de gemeente aan de SWW staat, maar ook omdat wij het belangrijk vinden dat kinderen en jongeren in Hoogeveen de kans krijgen om goed op te groeien. De SWW is op verschillende terreinen actief in relatie tot Jong Hoogeveen. Dat begint al bij het hele jonge kind met de Vroeg- en Voorschoolse Educatie en Opvoedingsprogramma’s. Maar daarnaast hebben wij schoolmaatschappelijk werkers die kinderen en gezinnen ondersteunen en begeleiden om kinderen goed op te laten groeien. Maar er is ook jongerenwerk en in het Centrumgebied is Map Dijkstra heel actief bij het ontwikkelen van kinderwerk. Maar er is nog meer, eigenlijk te veel om op te noemen, zoals bijvoorbeeld maatjesprojecten, aandachts- en respijtactiviteiten voor jonge mantelzorgers, etc., etc..

Waarom vind je Jong Hoogeveen zo belangrijk?
Uit het tweejaarlijkse onderzoek ‘Kinderen in tel’ blijkt dat het niet eenvoudig is voor kinderen om op te groeien in Hoogeveen. Door een aantal factoren hebben kinderen in Hoogeveen minder kansen dan kinderen in andere gemeenten. Jong Hoogeveen is belangrijk omdat we proberen daar verandering in aan te brengen en er voor te zorgen dat kinderen optimale kansen hebben om goed en gezond op te groeien en hun talenten kunnen ontwikkelen.

Wat zijn al hele mooie resultaten van Jong Hoogeveen?
Er zijn al veel mooie concrete resultaten te zien en er volgen vast nog meer. Maar wat ik in deze fase van de ontwikkeling van Jong Hoogeveen vindt, is dat er een brede coalitie is van mensen, organisaties en instellingen die achter Jong Hoogeveen staan. En daarnaast het besef bij iedereen dat Jong Hoogeveen niet iets is voor een paar jaar, maar dat als we echte verandering willen, we dit voor een groot aantal jaren moeten willen.

Hoe zie jij Jong Hoogeveen over twee jaar?
Jong Hoogeveen is dan al lang geen project meer, maar een manier van doen. Het is dan vanzelfsprekend dat er voortdurend gewerkt wordt aan het verbeteren van kansen voor kinderen en er zijn dan op tal van plaatsen allerlei mogelijkheden voor kinderen om hun talenten te ontwikkelen.

Waar ben je trots op wat betreft Jong Hoogeveen?
Dat veel mensen betrokken zijn en dat naast verschillende organisaties en instellingen, vooral veel bewoners het belangrijk vinden om de talenten van kinderen te ontwikkelen.

Waar zie je nog kansen?
Ik geloof heel erg in positieve vaardigheden. Hier zou meer aandacht voor moeten komen. In dit verband promoot ik overal het onderzoek van het Nederlands Jeugd Instituut (NJI) naar wat er nodig is om kinderen goed op te laten groeien. Het NJI heeft op basis van dit onderzoek een top tien opgesteld van beschermende factoren voor de positieve ontwikkeling van de jeugd. Deze top tien zou wat mij betreft als leidraad moeten dienen voor alle activiteiten die we ontwikkelen in het kader van Jong Hoogeveen.  

Wie wil je in de volgende nieuwsbrief aan het woord laten komen en waarom?
Ik geef de pen graag door aan: Nicolet ten Kate, directeur van de basisschool Apollo in Krakeel. Nicolet heeft met een aantal partijen activiteiten ontwikkeld voor na school en deze activiteiten vervullen een belangrijke rol bij een positieve ontwikkeling van kinderen.

 

Uitgelicht

Zoeken