Lees voor

Interview met Gea Wagenmakers, projectleider van het project Doorgaande lijn Hoogeveen

Kan je iets over jezelf vertellen en wat je zoal doet met betrekking tot Jong Hoogeveen?

28 juni 2017 - Ik ben Gea Wagenmakers, projectleider van het project Doorgaande lijn Hoogeveen. Eén dag per week werk ik vanuit Noorderwijs voor dit project. Mijn verdere werkzaamheden zijn o.a. begeleiden van professionals en teams in vooral het basisonderwijs in het Noorden. Het project Doorgaande lijn heeft wel een speciaal plaatsje in mijn hart. Hier werk ik met hart en ziel voor. Graag vertel ik meer over dit project. Drie organisaties (Bijeen, PricoH en SPSH) hebben de handen ineen geslagen om alle kinderen in de gemeente Hoogeveen optimale kansen te bieden door te zorgen voor een goede doorgaande leer- en ontwikkelingslijn van 0 tot 12 jaar. Ook andere basisscholen zijn aangehaakt. De gemeente Hoogeveen verleent voor 3 jaar subsidie aan dit project. Het project is nu in het tweede jaar. Iedere wijk en dorp heeft een werkgroep, waarin peuterspeelzaalleidsters en onderbouwleerkrachten zitting hebben. In elke werkgroep worden er bijvoorbeeld afspraken gemaakt over de overdracht van een peuter naar de basisschool. Wat is voor een kind belangrijk om een goede start te kunnen maken op de basisschool? Dit is voor ieder kind weer anders. De peuterleidsters en leerkrachten zorgen samen voor een goede overdracht op maat.
Ook wordt er door de werkgroepen nagedacht over een doorgaande lijn voor ouderbetrokkenheid. Er wordt uitgewisseld wat er nu al gedaan wordt aan ouderbetrokkenheid op de peuterspeelzalen en op de scholen en wat gezamenlijk opgepakt kan worden. Ouders ervaren nu nog vaak een breuk tussen peuterspeelzaal en basisschool. Hoe kan dit verbeterd worden?

Een heel mooi recent voorbeeld van samenwerken is het project ‘Vervoer’. Alle Hoogeveense peuters en kleuters waren op hetzelfde moment bezig met dit thema. Er zijn veel gezamenlijke activiteiten georganiseerd, zoals: verkeersmarkt, bezichtigen van allerlei bijzondere voertuigen, verkeerscircuit, etc. Teveel om op te noemen. De kinderen, maar ook de ouders en leerkrachten hebben genoten. Dit geeft wel aan dat leidsters en leerkrachten erg betrokken zijn bij het project en ervoor zorgen dat de kinderen er in de praktijk van profiteren. Het project Doorgaande lijn en Jong Hoogeveen zetten zich in voor hetzelfde doel: Kinderen in Hoogeveen optimale kansen bieden!

Waarom vind je Jong Hoogeveen zo belangrijk?

Ik woon zelf niet in Hoogeveen of omgeving, maar hoor veel enthousiaste verhalen over hele leuke activiteiten op allerlei gebieden voor kinderen. Ik vind het heel belangrijk dat er voor alle kinderen uit alle lagen van de bevolking aandacht is en dat er voor ieder kind dingen georganiseerd worden. Ieder kind verdient de kans om zich breed te ontwikkelen. Ik weet uit mijn eigen praktijk hoe belangrijk het is om kinderen in contact te brengen met veel verschillende onderwerpen en de kans te bieden om ervaringen op te doen. Ben je niet goed in het ene dan wel in het andere. Gun kinderen deze ontdekkingstocht! Jong Hoogeveen heeft hier de focus op en kan hierdoor een bijdrage leveren aan de toekomst van een kind. We kunnen niet jong genoeg beginnen. Op jonge leeftijd wordt de basis gelegd voor het hele verder leven. Jij kunt het maar één keer doen……

Wat zijn al hele mooie resultaten van Jong Hoogeveen?

Het project Doorgaande lijn en Jong Hoogeveen zijn partners voor de jaarlijkse startmiddag van het project. Door alle peuterleidsters en leerkrachten een leerzame en inspirerende middag aan te bieden profiteren de jonge kinderen op de peuterspeelzalen en de basisscholen.
Jong Hoogeveen slaagt erin om veel kinderen te bereiken. Juist de aantrekkelijkheid en de verscheidenheid aan activiteiten maakt het succesvol. Jong Hoogeveen heeft een plek in de samenleving veroverd en is niet meer weg te denken in Hoogeveen.

Hoe zie jij Jong Hoogeveen over twee jaar?

In het onderwijs komt er steeds meer aandacht voor de 21ste -eeuwse vaardigheden. De focus verschuift van kennis naar vaardigheden. Bijvoorbeeld oplossingsgericht kunnen denken, kritisch denken, maar ook samenwerken en op een verantwoorde wijze met de computer omgaan, worden steeds belangrijker. Ik voorzie dat het onderwijs en de omgeving elkaar steeds meer nodig hebben en elkaar kunnen versterken. Het is alleen maar winst voor kinderen, wanneer organisaties nog meer samenwerken en op elkaar afstemmen. Jong Hoogeveen kan hier een belangrijke rol in spelen.

Waar ben je trots op wat betreft Jong Hoogeveen?

Ik vind het goed dat  Jong Hoogeveen heeft kozen voor een brede opzet. Op het gebied van sport, natuur en cultuur worden leuke activiteiten georganiseerd. Kinderen kunnen te kust en te keur. Dit komt de totale ontwikkeling van een kind te goede. Plezier moet voorop staan! Volgens mij is dit wat Jong Hoogeveen voor ogen heeft.

Waar zie je nog kansen?

De uitdaging van de 21ste eeuw is om kinderen te begeleiden tot zelfstandige volwassenen, die vaardig, waardig en aardig zijn, voor zichzelf en voor hun omgeving. Ik daag Jong Hoogeveen uit om deze doelstelling samen met andere organisaties en het project Doorgaande lijn waar te maken!

Heb je nog een oproep voor ouders, vrijwilligers en professionals?

Mijn oproep is om samen het verschil voor kinderen te maken. Alleen ga je sneller, samen kom je verder!

Wie wil je in de volgende nieuwsbrief aan het woord laten komen en waarom?

Ik geef graag het woord aan Stefan Gijsbertsen. Stefan is beleidsmedewerker Onderwijs en Kwaliteit bij PricoH. PricoH is met veel (nieuwe) initiatieven bezig die mooi aansluiten bij Jong Hoogeveen.
Samen kunnen we kinderen in Hoogeveen optimale kansen bieden!

 

Uitgelicht

Zoeken