Lees voor

Interview met Esther Aarse, projectleider Hoogeveen On Stage

Kan je iets over jezelf vertellen en wat je zoal doet met betrekking tot Jong Hoogeveen (of Hoogeveen on Stage)

Mijn naam is Esther Aarse en sinds mei 2017 ben ik Projectleider van Hoogeveen On Stage: een positief (beroeps)podium voor vmbo-leerlingen. Het vmbo heeft de grootste diversiteit aan jongeren in niveau, achtergrond en cultuur. De maatschappelijke context van vmbo-ers is heel groot. En toch wordt er nogal eens op hen neergekeken. Daarbij hebben vmbo-ers minder dan havisten en vwo-ers, toegang tot en de beschikking over mensen en middelen die als rolmodel, kansen-creator of kruiwagentje kunnen fungeren. En deze kinderen met (nog) de minste bagage moeten dan het eerst (=jongste) een keuze maken voor hun toekomst: welke vervolgopleiding ga ik volgen? Om deze kwetsbare groep jongeren te helpen en te begeleiden in hun beroepskeuze hebben de gemeente, het middelbare en beroepsonderwijs en het lokale bedrijfsleven in Hoogeveen de samenwerking opgezocht via o.a. de werkgroep Vierkant voor Werk. En nu wordt in 2018 het Beroepenfeest van On Stage georganiseerd: een succesvolle formule om handen en voeten te geven aan beleid, goede voornemens en vele vergadertafels. On Stage wordt al op 19 locaties in Nederland georganiseerd door lokale projectleiders en in 2018 dus voor het eerst in Hoogeveen! Daarmee is Hoogeveen de eerste Drentse gemeente waar het Beroepenfeest gaat plaatsvinden.

Waarom vind je Hoogeveen On Stage zo belangrijk?

Teveel (V)MBO jongeren vallen uit tijdens hun middelbare schoolperiode. Vaak door een verkeerde beeldvorming van het beroep of niet weten wat te kiezen. Hierdoor stromen zij later in op de arbeidsmarkt en ontstaat er in onbekende (en onbeminde) branches een tekort. Folders en internet kunnen het verhaal van een bevlogen beroepsbeoefenaar niet vervangen. Het persoonlijk contact met deze professionals is een belangrijke aanvulling op het keuzeproces van leerlingen. Daarom komen ondernemers, zzp-ers, ouders, bedrijven en organisaties uit alle sectoren vertellen over hun werk tijdens het Beroepenfeest. Op de Doe Dag, twee weken later, gaan de leerlingen op werkbezoek bij de beroepsbeoefenaren met wie ze afspraken hebben gemaakt. Tijdens dit werkbezoek krijgen leerlingen de kans om het werk, het bedrijf en de ondernemers beter te leren kennen en te ervaren wat de werkdag inhoudt. Op deze manier vormen de leerlingen een duidelijk beroepsbeeld wat hun keuzeproces ten goede komt. En bovendien bouwen ze aan een duurzaam en persoonlijk netwerk met lokale ondernemers. Zij geven de leerlingen stages, zaterdagbaantjes en vakantiewerk. Daarna nemen ze hun stage vaak mee naar het MBO en blijven daarna werken bij het bedrijf. Het bedrijf heeft namelijk gezien wat een leuke kinderen het zijn en wat een potentie er in hen schuilt.

Wat zijn al hele mooie resultaten van Hoogeveen On Stage?

Het enthousiasme van bedrijven is overweldigend evenals de samenwerking van alle betrokken partijen. Er is in Hoogeveen een enorme drang om onderwijs en arbeidsmarkt beter op elkaar aan te laten sluiten en voortijdig schoolverlaten en jeugdwerkeloosheid tegen te gaan. Het leeft enorm in de gemeenschap om de jeugd kansen te bieden en te laten beleven welk geweldige beroepen je bij de lokale bedrijven kunt uitoefenen. Het resulteert onder andere in de vlotte aanmelding van zo’n 15 bedrijven met ruim 25 beroepen. Daarnaast hebben we binnen het organiserend comité, door ons Stageteam genoemd, een enorme diversiteit aan enthousiaste mensen met wie we samen deze 1e editie organiseren.

Hoe zie jij Hoogeveen On Stage over twee jaar?

On Stage is, door voorbereidende activiteiten gedurende het schooljaar, veel meer dan de dag van het Beroepenfeest en werkbezoeken op de Doe Dag. Het is ook een praktisch en concreet instrument om met jongeren in gesprek te gaan over hun toekomstdromen met voorbereiding, reflectie en follow up. Het is daarom van belang dat Hoogeveen On Stage een jaarlijks terugkerend evenement wordt, dat is ook onze doelstelling. Alleen dan waarborg je een duurzame oplossing en werken we samen aan kansgelijkheid, toekomstperspectief, beroepsoriëntatie en ondernemersvaardigheden. Dus over twee jaar werken we aan de 3e editie van Hoogeveen On Stage en hebben we al 2.000 vmbo leerlingen kunnen begeleiden in hun beroepsoriëntatie!

Waar ben je trots op wat betreft Hoogeveen On Stage?

Het meest trost ben ik op de onderlinge samenwerking tussen gemeente, VO, MBO en het bedrijfsleven. De onderlinge bereidheid om van Hoogeveen On Stage een succes te maken is erg groot en dat resulteert in een unieke samenwerken tussen Overheid, Onderwijs en Ondernemers en dat is iets waar Hoogeveen enorm trots op kan zijn. En natuurlijk dat we hiermee de eerste Drentse gemeente zijn die On Stage in de provincie op de kaart gaat zetten!

Waar zie je nog kansen?

Het noorden is nog een beetje een blinde vlek voor wat betreft On Stage: er is een editie in Sneek, Zuidwest Friesland On Stage en een editie in Heerenveen, HeerenveenJoure On Stage en samen met Hoogeveen On Stage zijn dat de enige locaties in het noorden. Er liggen dus nog veel meer kansen om met het On Stage concept de regio noord verder te ontwikkelen en te versterken en meer vmbo leerlingen over de rode loper in contact te brengen met het lokale bedrijfsleven en de diversiteit aan beroepen die het biedt.

Heb je nog een oproep voor ouders, vrijwilligers en professionals?

Het is fantastisch te merken dat zoveel bedrijven enthousiast reageren en heel graag willen meewerken aan het Beroepenfeest en de Doe Dag. We hebben zeker 200 tot 250 gepassioneerde beroepsbeoefenaren nodig en zijn dus nog druk op zoek naar mensen die vol enthousiasme over hun prachtige beroep kunnen vertellen. En dromen mag, dus van automonteur tot advocaat, iedereen is welkom! Meer informatie en aanmelden kan via www.hoogeveenonstage.nl.

Wie wil je in de volgende nieuwsbrief aan het woord laten komen en waarom?

Soroptimistclub De Reestlanden met het Filmfestival voor Kinderen. Een jaarlijks terugkerend festival op meerdere locaties in Noord Nederland, waaronder Hoogeveen. Het doel is kinderen bewust te maken van de Rechten van het Kind.

 

 

Uitgelicht

Zoeken