Lees voor

Interview met Bart Pijper, projectleider van de Weekendschool Hoogeveen

Kan je iets over jezelf vertellen en wat je zoal doet met betrekking tot Jong Hoogeveen?

Ik ben Bart Pijper en ben werkzaam bij SWW Hoogeveen als projectleider van de weekendschool die dit najaar, voor kinderen uit groep zeven, van start gaat. Leuk én leerzaam! Verder ben ik trainer en coördinator van ‘Samen Weerbaar’, een weerbaarheidsprogramma voor groepen  op  de basisschool. Als vrijwilliger ben ik actief bij natuurvereniging IVN Hoogeveen. Hierbij bieden we jaarlijks tientallen leuke en leerzame natuuractiviteiten voor kinderen aan.

Waarom vind je Jong Hoogeveen zo belangrijk?

Ieder kind heeft recht om kind te zijn, helaas worden veel kinderen geconfronteerd met situaties waarin ze worden opgezadeld met problemen die ze op allerlei niveaus beperken. Ook ontmoet ik in mijn werk veel mensen die ergens tegen aan lopen in het leven. De oorzaak daarvan ligt dikwijls in de jeugd.

Ik vind daarom dat we als maatschappij verantwoordelijk zijn en ons uiterste best moeten doen om kinderen en jongeren een zo goed mogelijke start te geven in hun leven. De gemeente heeft haar verantwoordelijkheid gepakt en er zijn momenteel veel initiatieven die worden ontplooid in het hele spectrum waarin een kind opgroeit. Er worden verbindingen gelegd die er voorheen niet of nauwelijks waren, de Weekendschool is hier een mooi voorbeeld van waarin kinderen letterlijk binnen lopen in een andere wereld. Dit is niet alleen voor kinderen belangrijk dat ze een brede kijk op de wereld krijgen, maar ook voor volwassenen kan het heel waardevol zijn om kinderen te zien ontplooien en je eigen passie te kunnen overbrengen. Niet ieder kind krijgt evenveel kansen in onze maatschappij en daarom is het belangrijk om hen deze kansen te bieden.

Wat zijn al hele mooie resultaten van Jong Hoogeveen?

In Krakeel, Elim en in het Centrum gebied worden nu structureel meerdere naschoolse activiteiten aangeboden, waarin professionals en vrijwilligers samenwerken. Er is een lange voorbereiding geweest voor de naschoolse activiteiten die dit schooljaar gaan komen. Een van die activiteiten is de City-trainer, waarbij jongeren worden opgeleid om zelf activiteiten te organiseren. Ook is er Hoogeveen On-Stage, waarin VMBO leerlingen bij veel Hoogeveense bedrijven op bezoek gaan. Daarnaast is de website www.actiefjonghoogeveen.nl online gegaan.

Hoe zie jij Jong Hoogeveen over twee jaar?

Over twee jaar zie ik dat kinderen, jongeren en volwassenen veel meer zelf en samen initiatieven ontplooien die zij zelf belangrijk vinden: ‘van consumeren naar participeren’. Ik zou graag willen dat Jong Hoogeveen van ons allemaal wordt en dat er meer vanuit het kind gedacht wordt in plaats vanuit volwassenen. Neem bijvoorbeeld inrichting van fietspaden, woonwijken en parken; laat hier juist het kind in meedenken en bepalen. Dat betekent ook een andere mindset bij veel professionals om actief kinderen en jongeren op te zoeken en ze zelf verantwoordelijkheid te geven.

Waar ben je trots op wat betreft Jong Hoogeveen?

Dat er een breed gedragen voortzetting komt! De gemeente heeft ingezien dat hierin geïnvesteerd moet worden. Dat nu ook de binnenstad kindvriendelijk wordt ingericht geeft aan dat er heel breed wordt gekeken en nagedacht. Ik ben er trots op dat zoveel mensen zich inzetten voor jonge Hoogeveners.

Waar zie je nog kansen?

Er zijn vooral veel professionals bij Jong Hoogeveen betrokken. Willen we echt een beter leefklimaat dan is het noodzaak dat kinderen, jongeren en ouders zelf veel meer verantwoordelijkheid krijgen en dat wij als professional een veel meer faciliterende en ondersteunde rol nemen. Om echt een verandering te bereiken zullen we structureel met zijn allen hier aandacht voor moeten hebben.

Heb je nog een oproep voor ouders, vrijwilligers en professionals?

Kijk waar je passie en kwaliteiten liggen en zet deze in. Kom in beweging, laat zien waar je goed in bent. Als het je passie is, kost het je namelijk weinig moeite om er energie in te steken. Omdat natuur mijn ding is, kost het me weinig energie om natuuractiviteiten te organiseren en krijg ik er veel voor terug. Dit heeft een goede invloed en grote impact op kinderen.

Wie wil je in de volgende nieuwsbrief aan het woord laten komen en waarom?

Ik wil graag Esther Aarse uitnodigen om vooral ook iets over Hoogeveen On stage te schrijven. Weer een mooi initiatief waarin bruggen tussen het onderwijs en het bedrijfsleven worden geslagen.

Uitgelicht

Zoeken