Lees voor

Citytrainers

Op dinsdag 4 april heeft de inspiratiebijeenkomst Citytrainers plaatsgevonden. Een delegatie van onder andere onderwijs, cultuur, natuur, politiek, wijk en sport was vertegenwoordigd. Onder de bezielende leiding van Sheila Driessen, projectcoördinator in ’s-Hertogenbosch, maakten de aanwezigen op een interactieve manier kennis met Citytrainers. Het enthousiasme was groot onder de aanwezigen en iedereen zag kansen voor zijn of haar organisatie om zijn steentje bij te dragen.

De volgende stap is nu de daad bij het woord te voegen. Aan alle partners wordt gevraagd aan de slag te gaan met het werven van Citytrainers en daarnaast cursusleiders aan te melden. Het doel is om een zo breed mogelijke groep van cursusleiders bij elkaar te krijgen om zo goed mogelijk aan te kunnen sluiten bij de wensen en talenten van de Citytrainers. De eerste cursusleiders hebben zich aangemeld, maar er kunnen nog meer bij. Begin september krijgen alle cursusleiders een scholing van twee dagdelen. Lijkt het u leuk met jongeren aan de slag te gaan en te helpen hun talent te ontwikkelen, dan kunt u contact opnemen met projectleider Berna Nijboer tel 06-5547016/e-mail b.nijboer@dewoldenhoogeveen.nl. Daarnaast kunnen Citytrainers aangemeld worden. Eind september zal bij voldoende deelname de eerste cursus starten. Meer informatie over Citytrainers kunt u vinden in de bijlagen.

Poster Citytrainer

Brief Citytrainers

Uitgelicht

Zoeken