Lees voor

Afronding woningbouw in Sterrenpark Krakeel

6 juni 2019 - De gemeente wil de woningbouw in het Sterrenpark in Krakeel afronden. Het college van B&W heeft besloten een perceel van circa 700 m2 in het park aan het water (een deel van de locatie van de oorspronkelijke gymzaal) terug te kopen van WVG Ontwikkeling.  De strook langs het pad naast de voormalige gemeentewerf met een oppervlak van circa 190 m2 wordt verkocht aan WVG Ontwikkeling. Wethouder Erik Giethoorn: ‘De plannen voor deze woningbouw dateren al van lang geleden en de ontwikkelingen in de wijk hebben niet stilgestaan. Met deze afronding is het Sterrenpark een mooi geheel geworden waar de wijkbewoners veel aan hebben bijgedragen en waar ze blij mee zijn.’

Al vanaf de stedenbouwkundige visie Centrumgebied Krakeel van 2005 is duidelijk geweest dat vrijkomende gronden met woningen bebouwd mogen worden. De planvoorbereiding voor dit bouwplan is in 2008 begonnen. De economische crisis maakte dat het plan in de kast verdween; de woningen waren onverkoopbaar. In de tijd tussen 2008 en 2017 is door de wijk – in samenwerking met de gemeente - een natuurlijk speelpark aangelegd. Ook is het pierenbad opgeknapt. Samen vormen ze het park waarbij de bewoners van Krakeel eigenaarschap ervaren. Zij onderhouden het door hen zelf aangelegde park en het pierenbad. Wat bleek verder? Zowel het park als het pierenbad wordt intensief gebruikt door de wijk. Zo ontstond een nieuwe gebruikssituatie die – naar verwachting – de verkoopbaarheid van de vier woningen negatief zal beïnvloeden.

Toen het plan in 2017 weer actueel werd, ontstonden er vragen in de wijk: passen de vier woningen nog op het terrein van de gymzaal? Wethouder Erik Giethoorn: ‘Alles overziend zijn we samen met WVG Ontwikkeling en de wijkbewoners tot de conclusie gekomen dat het bouwen van de vier woningen de leefbaarheid in de buurt niet ten goede komt; en de leefbaarheid, daar zijn we zuinig op.’

Uitgelicht

Zoeken