Lees voor

Meldpunt Zorgfraude op www.hoogeveen.nl

8 juli 2019 -Heeft uw zorgverlener kosten in rekening gebracht voor ondersteuning die niet geleverd is? Hebt u het vermoeden dat een zorgaanbieder de regels overtreedt? Of vermoedt u fraude met Persoonsgebonden Budget (PGB)? Dit zijn voorbeelden van zorgfraude. Vanaf nu kunt u zorgfraude melden via www.hoogeveen.nl/zorgfraude.

Melden van fraude

Mensen die zorg verlenen of ontvangen en organisaties die zorg verlenen of zorgbudgetten beheren maken soms onterecht gebruik van geld van de gemeente dat bestemd is voor de zorg.

Denkt u dat iemand fraudeert, of hebt u daar een vermoeden van?

Meld dit dan via www.hoogeveen.nl/zorgfraude met het digitale meldingsformulier van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Dit doet u snel en gemakkelijk in drie stappen. Het kan ook anoniem. U kunt uw vermoeden van fraude ook mailen naar toezicht.wmo@dewoldenhoogeveen.nl.

Uitgelicht

Zoeken