Lees voor

Dialoogavond over zonnepark Hendrik Reindersweg

22 januari 2019 - De firma Groenleven heeft een vergunning aangevraagd voor een zonnepark op bovengenoemde locatie. De conceptvergunning heeft inmiddels zes weken ter inzage gelegen. In deze periode is een aantal zienswijzen binnengekomen. Op basis van alle informatie heeft het college van B&W het standpunt ingenomen hiervoor een vergunning af te geven. Aangezien er zienswijzen zijn ingediend vraagt het college, zoals afgesproken, aan de gemeenteraad om advies over de vergunningverlening.

De gemeenteraad wil graag een goed beeld van het plan en de ingediende zienswijzen krijgen. Op dinsdagavond 29 januari om 19.30 uur is er daarom een dialoogavond in het gemeentehuis van Hoogeveen. Tijdens deze avond zal de initiatiefnemer het plan presenteren. Daarna kunnen de mensen die een zienswijze hebben ingediend, deze toelichten. De gemeenteraad kan daarna aanvullende vragen stellen. Op basis van alle verkregen informatie zal de gemeenteraad een advies uitbrengen aan het college om de vergunning wel of niet te verlenen.

De dialoogavond is openbaar. Iedereen mag hierbij aanwezig zijn. Van tevoren aanmelden bij de griffie is wel noodzakelijk. Dit kan bij voorkeur via het e-mailadres: griffie@hoogeveen.nl, of via telefoonnummer 140528. 

Zonnepark Noord 120a Noordscheschut: Vergunningaanvraag ingetrokken

Het bedrijf LC Energy heeft een vergunning aangevraagd voor een zonnepark aan de Noord 120a te Noordscheschut. De conceptvergunning heeft in de afgelopen periode ter inzage gelegen. Hierop zijn diverse zienswijzen ingediend. Op basis daarvan, tezamen met andere overwegingen, heeft de initiatiefnemer besloten de vergunningaanvraag in te trekken. Iedereen die een zienswijze heeft ingediend wordt hiervan per brief door de gemeente op de hoogte gesteld.

Uitgelicht

Zoeken