Lees voor

Toekomstige gebruikers enthousiast over plannen voor ijsbaan en zwembad in Hoogeveen

Jan Bols - Piet Kleine

13 februari 2019 -Hoogeveen werkt aan de realisatie van een ijsbaan en zwembad in Hoogeveen. De plannen hiervoor zijn volop in ontwikkeling. We werken daarbij samen met de toekomstige gebruikers. Daarom hielden we vorige week een infoavond voor betrokkenen bij het zwembad en gisteravond was er een informatieavond voor schaatsverenigingen uit de omgeving. Hierbij waren in circa 30 verschillende schaats- en zwemverenigingen en gebruikersgroepen aanwezig. Ook schaats coryfeeën Piet Kleine en Jan Bols waren erbij. De circa 60 aanwezigen waren erg enthousiast over het voorliggende plan en de mogelijkheden die het biedt.

Voorlopig ontwerp

Op dit moment leggen we, samen met de architect, de laatste hand aan het voorlopig ontwerp. Verder zijn we bezig met de selectie van een aannemer voor de bouw en een installateur. We werken dan toe naar een moment waarop we samen met een aannemer de bouwplanning kunnen vaststellen. Deze planning is ook onze basis om een gefundeerd verzoek te doen aan de provincie om uitstel van de deadline in de subsidiebeschikking. De provincie heeft Hoogeveen een subsidie van € 5 miljoen toegezegd met als doel: ijs in Drenthe. Vanuit inwoners en bedrijfsleven wordt er in totaal € 5,51 mln. bijgedragen in een obligatielening. Deze ‘sponsorbijdrage’ geeft aan dat de maatschappelijke betrokkenheid in Hoogeveen en omstreken erg groot is.

Definitief besluit

Op 12 juli 2018 heeft de gemeenteraad van Hoogeveen om de bouw van de kunstijsbaan van Hoogeveen te combineren met de bouw van het nieuwe zwembad. De gemeenteraad heeft hiervoor een aanvullende investering van € 16 mln. beschikbaar gesteld waardoor alle kaders en besluiten beschikbaar zijn gesteld om dit project te gaan realiseren. In het najaar van 2018 is het RKC-rapport naar de ijsbaan-zwembad afgerond en is een definitieve keuze genomen over het type zwembad. Op basis van deze besluitvorming zijn alle seinen op groen gezet voor het project. Als het college binnen de door de gemeenteraad gestelde kaders en voorwaarden blijft vindt er geen besluitvorming meer plaats en is de nieuwe accommodatie in 2021 gereed voor gebruik.

 

Uitgelicht

Zoeken