Lees voor

Strenger regime voor EBTL in Hoogeveen

17 april 2019 - Vandaag informeert de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, Mark Harbers, de Kamer over een aantal aanscherpingen in de aanpak van de groep overlastgevende asielzoekers in de EBTL in Hoogeveen.

Toezicht en handhaving

Op verzoek van de gemeente Hoogeveen en na overleg met het COA, de DJI, de politie en overige ketenpartners heeft de staatssecretaris besloten om per 13 mei op de EBTL Hoogeveen een strenger regime te gaan voeren, waarbij het karakter van de locatie meer gericht zal zijn op toezicht en handhaving en minder op begeleiding.

Extra maatregelen

Zowel in als buiten de EBTL worden maatregelen genomen.

Op de EBTL in Hoogeveen worden Buitengewone Opsporingsambtenaren (BOA’s) ingezet. Zij zullen primair worden belast met het houden van toezicht en handhaven van de vrijheidsbeperkende maatregel in en rondom de EBTL. De BOA’s zullen als verlengstuk van de politie functioneren en zo vooral ook preventief kunnen optreden. 

Het gebied waar de EBTL-bewoners mogen komen, wordt verder ingeperkt. Op dit moment mogen asielzoekers zich begeven in een gebied buiten de EBTL, inclusief winkelcentrum De Weide. Het gebied wordt per 13 mei verkleind en het winkelcentrum wordt hiervan uitgesloten.Kaart EBTL 

Bij plaatsing op de EBTL wordt bewoners gemeld binnen welk gebied zij zich mogen begeven tijdens de twee uren (van 14.00 tot 16.00 uur) dat dit per dag is toegestaan. De bewoners moeten zich elke dag om 16.00 uur melden in de EBTL. De BOA’s houden hier strikt toezicht op. Als bewoners naar een winkel willen, kunnen ze dat vragen en enkel bij goed gedrag wordt dit – onder begeleiding van het EBTL-personeel – toegestaan. 

De maatregelen vragen om scherper toezicht op de naleving van het strengere regime. Daarom stelt DJI meer personeel beschikbaar om gezamenlijk met het COA-personeel het dagprogramma te organiseren, toe te zien op naleving van de huisregels en het onmiddellijk kunnen sanctioneren bij overtreding hiervan. De bezetting van de EBTL en de inzet van personeel worden steeds op elkaar afgestemd.

Zoals nu ook al gebruikelijk wordt, wanneer sprake is van strafbare feiten, onmiddellijk de politie ingeschakeld en aangifte gedaan. Op EBTL- bewoners wordt, waar mogelijk, het snelrecht toegepast wanneer zij strafbare feiten gepleegd hebben.

Veilig thuis

Nederland wil een veilig thuis bieden voor diegenen die geen veilige plek hebben in hun eigen land. Burgemeester Loohuis: ‘Iedereen moet hier veilig kunnen wonen en daarom ben ik blij dat Staatssecretaris Harbers maatregelen neemt om het toezicht op de EBTL-bewoners te versterken.’ 

 

Uitgelicht

Zoeken