Lees voor

Hoofdstraat rondom De Cascade wordt aangepast

25 april 2019 - Woensdag 24 april was er een inloopavond voor omwonenden, aanwonende ondernemers en belangengroeperingen, over de veranderingen die het gebied rond DE CASCADE te wachten staat. 

Wat zijn de belangrijkste veranderingen die op stapel staan?

Net als in het deel van de Hoofdstraat dat nu onder handen wordt genomen, komt langs De Cascade nieuwe bestrating. 
Het podium halverwege de Cascade, wordt vervangen door een lage overbrugging om de oversteekbaarheid te verbeteren. Deze wordt ook geschikt gemaakt voor mindervaliden.
Voor de waterafvoer zullen lijngoten in plaats van kolken worden gelegd. De inrichting rondom de uitstroomplek van de Cascade op het kruispunt Jhr. de Jongestraat/ Nic. Beetsstraat/Hoofdstraat wordt aangepast zodat in de winter geen noodhekken meer hoeven worden geplaatst. Er loopt nog een onderzoek naar de vitaliteit en resterende levensduur van de bestaande Japanse sierkersen. Mocht behoud van de sierkersen niet haalbaar zijn dan komen in ieder geval nieuwe vergelijkbare sierkersen terug op deze plek.

Tekeningen bij de inloop

Tijdens de inloopbijeenkomst werden tekeningen  toegelicht van de gehele Hoofdstraat, met daarin fase 1 & 2 aangegeven. Ook de ontwerptekening van de tweede fase, de Cascade en omgeving, en diverse detailtekeningen van de lage overbrugging, werden getoond.

Hoe verder?

Ná de bouwvakvakantie geven gemeente en de dan gekozen aannemer gezamenlijk uitleg over de werkvolgorde, hinderbeperking, bereikbaarheid, enz., enz., tijdens de werkzaamheden.
De uitvoering staat gepland voor het najaar van 2019 (september – november). Vóór de inkoop voor de feestdagen start, moet alles in principe klaar zijn.

artimpression                                art impression

Uitgelicht

Zoeken