Lees voor

Op weg naar een nieuw college van B&W

4 april 2018 - De afgelopen week heeft Jan Steenbergen, als vertegenwoordiger van Gemeentebelangen Hoogeveen, informatieve gesprekken gevoerd met alle partijen in de Hoogeveense gemeenteraad. Zijn taak was om in de informatieronde de mogelijkheden te onderzoeken voor de vorming van een coalitie. Deze gesprekken zijn afgerond. Steenbergen heeft de fractie van Gemeentebelangen Hoogeveen geadviseerd het formatieproces te starten met CDA, ChristenUnie en Gemeentebelangen Hoogeveen. De fractie heeft dit advies overgenomen. Ook CDA en ChristenUnie hebben ingestemd. Steenbergen neemt de rol van formateur op zich. De formatiebesprekingen gaan aanstaande vrijdag van start.

Verkenning

Met de verkiezingen op 21 maart is een periode van campagnevoeren door de partijen afgesloten. De kiezer heeft gesproken en op grond van de verkiezingsuitslag moet een coalitie gevormd worden om te komen tot een nieuw college van burgemeester en wethouders. De eerste stap hierin was de informatieronde. Tijdens de formatiegesprekken proberen de partijen overeenstemming te bereiken over de visie en inhoud van het collegeprogramma en de portefeuilleverdeling. Naar verwachting zal de formatie enkele weken in beslag nemen.

Dagelijks bestuur

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) is het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college is een soort gemeentelijke regering. De wethouders worden door de leden van de gemeenteraad gekozen. Het college van B&W bereidt plannen voor, doet voorstellen hierover aan de raad en voert het door de raad vastgestelde beleid uit.

 

 

Uitgelicht

Zoeken