Lees voor

Afwegingskader zonne-energie is aangepast

20 december 2018 – Het afwegingskader voor de opwekking van zonne-energie in de gemeente Hoogeveen is gewijzigd. Bij het behandelen van de vergunningsaanvragen voor zonneparken bleek namelijk dat de eis ‘draagvlak directe omgeving’ niet helder genoeg was omschreven. Bovendien is uit recente informatie gebleken dat de capaciteit van het elektranetwerk niet zondermeer toereikend is voor toekomstige initiatieven en is onlangs het rijks- en provinciale beleid aangepast. Op basis hiervan is het afwegingskader herschreven.

Inwoners betrekken

Zonneparken leveren een belangrijke bijdrage aan het doel van de gemeente om in 2040 klimaatneutraal te zijn. Maatschappelijke en landschappelijke inpassing van een zonnepark staat echter voorop. Wethouder Gert Vos: “Het is essentieel dat omwonenden en aangrenzende grondeigenaren hier zo vroeg mogelijk bij worden betrokken. De initiatiefnemer van het zonnepark draagt verantwoordelijkheid om inwoners te betrekken. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de werkzaamheden die de initiatiefnemer verplicht is om te nemen, de inspanningsverplichting en de extra’s ten behoeve van participatie, compensatie en acceptatie. Dit noemen we maatschappelijke inpassing.”

In het nieuwe afwegingskader is de Zonnelader vervangen voor een driesporenbeleid (daken, binnen bebouwd gebied en buiten bebouwd gebied). Het nieuwe afwegingskader ligt vanaf 20 december zes weken ter inzage.

Informatieavond

Op maandag 14 januari organiseert de gemeente een informatieavond rondom het nieuwe afwegingskader in de burgerzaal van het Raadhuis. De avond begint om 19.30 uur en eindigt rond een uur of 21.00 uur. 
 

Uitgelicht

Zoeken