Lees voor

College B&W: We laten het huis financieel op orde achter

De gemeente Hoogeveen is de afgelopen jaren financieel gezond geworden. ‘We laten het huis op orde achter’, schrijft het college van burgemeester en wethouders in de aanbiedingsbrief bij het jaarverslag en de jaarrekening over 2017. Het is de laatste jaarrekening van dit college. Op 21 maart is een nieuwe gemeenteraad gekozen, op basis waarvan een nieuw college in de maak is.

‘Hoewel we financieel gezond zijn, sluiten de boeken met een tekort van 3,3 miljoen euro. Dat is te wijten aan een aantal flinke overschrijdingen, onder meer op het gebied van Jeugd, Wmo en de bijdrage aan de samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen. In de tekorten op Jeugdhulp en Wmo staat Hoogeveen niet alleen. Dit is een landelijk beeld. Gelukkig waren er ook meevallers, waaronder lagere bijstandslasten en een hogere algemene uitkering uit het gemeentefonds. Het is onder meer aan de goede reservepositie – dus de spaarpot – te danken, dat het nadelig saldo geen probleem oplevert’, aldus het college.
Er is ruim negen miljoen euro uitgegeven aan investeringen. Dit is ongeveer tachtig procent van het geraamde bedrag. De grootste investeringen werden gedaan in de parkeergarage De Kaap en het asfaltprogramma.

Schulden en armoede

Binnen het sociaal domein is gewerkt aan het verbeteren van de positie van inwoners met schulden of mensen in armoede. Ook Jong Hoogeveen heeft verder vorm gekregen en is er begonnen met het in beeld brengen van jongeren die niet naar school gaan. Er is veel gedaan op het gebied van zorgvernieuwing, zoals het inrichten van multidisciplinaire teams bij huisartspraktijken.

Extra arbeidsplaatsen

Op het gebied van de economie zijn resultaten geboekt met de bedrijvenregeling binnen de Dutch TechZone. In Hoogeveen kregen vier bedrijven ruim 1,1 miljoen euro aan subsidies, goed voor naar verwachting ruim tachtig extra arbeidsplaatsen.
Met de oprichting van de ´Vrienden van Techniek Hoogeveen´ wordt de verbinding tussen vmbo en mbo in het techniekonderwijs versterkt.
Ook is globaal gekeken hoe met Het Podium, Scala, De Verhalenwerf, de Bibliotheek en Science Drenthe een vernieuwd cultureel complex kan worden ingevuld in het gebied rondom theater De Tamboer.
Verder zijn er diverse sportevenementen georganiseerd en is er een nieuwe marketingstrategie ontwikkeld: Hi Hoogeveen.

Toename woningvoorraad

Het college is trots op de toename van de woningvoorraad: 264 nieuwe woningen, zowel koop- als sociale huur. Vooral de oplevering van het woon-zorgcomplex De Kaap leverde hieraan een forse bijdrage met in totaal 85 woningen. Ook ligt er een nieuwe visie voor het stadscentrum, inclusief de openbare ruimte.

Minder woninginbraken

Op het gebied van veiligheid zijn volgens B&W goede resultaten bereikt. Het aantal meldingen van huiselijk geweld daalde fors. Ook waren er veel minder woninginbraken, fietsendiefstallen en vernielingen. Dat is onder meer te danken aan gerichte voorlichting in wijken en dorpen waar meer dan gemiddeld wordt ingebroken. En er zijn brieven verspreid rondom adressen waar ingebroken.

Bekijk de jaarrekening 2017 hier.

Uitgelicht

Zoeken