Lees voor

Samen bouwen aan de toekomst van Hoogeveen

3 oktober 2017 - Wat vinden inwoners, organisaties en ondernemers in de gemeente Hoogeveen belangrijk voor de toekomst van Hoogeveen? Die vraag staat centraal tijdens twee bijeenkomsten die het college van burgemeester en wethouders organiseert.
De gemeente Hoogeveen werkt met visies, richtingwijzers voor Hoogeveen op de lange termijn. De huidige visies zijn verouderd en daarom toe aan een update. Burgemeester Karel Loohuis: ‘We willen als college van burgemeester en wethouders de visies oppoetsen, maar dat niet alleen doen. In Hoogeveen zijn we betrokken bij elkaar, dat merk ik elke dag weer. Daarom nodigen we mensen uit ook betrokken te zijn bij deze visies. De samenleving is van ons allemaal, dus we bouwen ook samen aan de toekomst. Waar zou de gemeente de komende jaren extra aandacht voor moeten hebben? Iedereen die hierover wil meedenken en praten is van harte welkom.’

Programma

De eerste bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 17 oktober. De toekomst van Hoogeveen wordt besproken aan de hand van vier thema’s: economie, fysiek domein, sociaal domein en veiligheid. Bij het thema economie gaat het om bedrijventerreinen, het faciliteren van ondernemers, het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid en aandacht voor groei van werkgelegenheid. Onder het fysiek domein valt de inrichting van de stad, de dorpen en het buitengebied, het bouwen en wonen. Leefbaarheid, talentontwikkeling en meedoen horen bij het thema sociaal domein. Bij het thema veiligheid is de vraag hoe het veiligheidsgevoel van alle Hoogeveners te vergroten. Boven deze vier thema’s hangt de fundamentvisie: hoe wil het gemeentebestuur besturen? Deze onderwerpen komen allemaal aan de orde tijdens deze bijeenkomst. Met behulp van vragen en stellingen hoopt het college veel input op te halen.

Vervolg

Na deze bijeenkomst gaat het college aan de slag met de opgehaalde ideeën. Op maandagavond 13 november laat het college dan zien hoe zij de suggesties heeft verwerkt. Inwoners, ondernemers en organisaties zijn dan opnieuw welkom, die avond om te reageren op de concept visies. Daarna legt het college van burgemeester en wethouders de deelvisies voor aan de gemeenteraad. Begin 2018 neemt de raad na debat een besluit. Vervolgens zijn de deelvisies een leidraad voor de uitvoering in programma’s en projecten de komende jaren. Na de verkiezingen van maart volgend jaar gaan de nieuwe raad en het nieuwe college ermee aan de slag.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden vóór 9 oktober door een mail te sturen naar Bianca Kort: b.kort@dewoldenhoogeveen.nl. De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 17 oktober van 19.15 – 21.30 uur bij De Magneet (Grote Beer 20 in Hoogeveen).
 

 

Uitgelicht

Zoeken