Lees voor

Start verkenning Drentse Zonneroute A37

Betrokken partijen tekenen intentieverklaring

Hoe kunnen we in nauwe samenwerking met de omgeving van de Drentse A37 een zonneroute maken? Deze vraag staat centraal in de verkenning waarmee de gemeentes Coevorden, Emmen, Hoogeveen, netwerkbedrijf Enexis Groep en netbeheerder Rendo, de provincie Drenthe en Rijkswaterstaat van start gaan. Hiervoor tekenden de partijen vandaag tijdens de Klimaattop Noord-Nederland een intentieverklaring.

Deze betrokken partijen gaan in nauwe samenwerking met de omgeving onderzoeken op welke wijze bermen langs de 40 kilometer lange A37 kunnen worden benut voor de opwekking van zonne-energie. Dit icoonproject biedt de kans om gezamenlijk invulling te geven aan regionale- en nationale klimaatambities om zodoende gezamenlijk een bijdrage te leveren aan de energietransitie.

Ambities van Hoogeveen

Wethouder Gert Vos vertelt wat de ambities van de gemeente Hoogeveen zijn: “Hoogeveen wil in 2040 klimaatneutraal zijn. Daarvoor is nog een lange weg te gaan. Hoogeveen wil niet onnodig wachten en we kiezen voor de snelle weg. Het plan om van de A37 een zonneroute te maken kan kansrijk zijn voor de Hoogeveense energie ambities. Zeker als de opgewekte zonne-energie direct geconsumeerd wordt door onze inwoners. We willen de zonnepanelen zo geplaatst hebben dat zij ook dienst doen als geluidsscherm. Op deze manier levert dit project zowel winst op voor het klimaat als voor de portemonnee en het leefgenot van Hoogeveense inwoners!”

Voorverkenning

Uit de ruimtelijke voorverkenning die in 2016 heeft plaatsgevonden, blijkt dat een deel van het gebied op en rond de A37 voor de opwekking van zonne-energie kan worden gebruikt. De ontwerpen die daaruit naar voren kwamen, worden aan de hand van praktische en technische randvoorwaarden verder uitgewerkt. Op basis van deze uitwerking gaat het projectteam aan de slag om tot een gezamenlijke ontwerpkeuze te komen. Hierbij wordt de omgeving nauw betrokken.

Daarnaast moet duidelijk worden welke ontwerpen financieel haalbaar zijn, wat de technische mogelijkheden zijn en wat de randvoorwaarden zijn voor de verkeersveiligheid.

Doel project

Doel van het project is om eind 2018 deze verkenning af te ronden zodat er begin 2019 een besluit kan worden genomen of er daadwerkelijk wordt overgegaan tot realisatie van het project.

A37

De Rijkssnelweg  A37 is gelegen in de provincie Drenthe, doorkruist de gemeenten Hoogeveen, Coevorden en Emmen en is in eigendom en beheer van Rijkswaterstaat. Netbeheerders in dit gebied zijn Enexis Netbeheer en Rendo.

Klimaattop

 

Van links naar rechts: Elze Klinkhammer, directeur Netwerkontwikkeling Rijkswaterstaat Noord-Nederland, René van der Weide, wethouder gemeente Emmen (Wakker Emmen), Gert Vos, wethouder gemeente Hoogeveen (ChristenUnie), Jeroen Huizing, wethouder gemeente Coevorden (CDA), Dirk Dijkstra, manager Asset Management RENDO, Maarten Blacquière, CFO Enexis Holding NV

Uitgelicht

Zoeken