Lees voor

Shared savings in Hoogeveen

28 november 2017 - Het college van burgemeester en wethouders wil de gezondheid van de inwoners van Hoogeveen bevorderen en verbeteren. Daarom gaat zij verkennen of shared savings een goed hulpmiddel is om de gezondheidsverschillen te verkleinen en de steeds verder toenemende zorgkosten een halt toe te roepen.

Shared savings is een manier om anders naar zorg en zorgkosten te kijken. Het betekent dat zorgaanbieders, zorgverzekeraars en andere betrokken partijen uit de regio samenwerken om kosten te besparen. De kracht van shared savings is dat het een prikkel geeft aan alle betrokken partijen om te investeren in preventie en effectieve en efficiënte zorg. De extra inspanningen worden dan gefinancierd uit een deel van de besparingen die zij opleveren.

Kans voor de Veenkoloniën

Onder de naam “Kans voor de Veenkoloniën” (KvdVK) werken dertien gemeenten uit de Groningse en Drentse Veenkoloniën samen aan de gezondheid van hun inwoners. Aanleiding hiervoor is het amendement dat in de Tweede Kamer is ingediend door Agnes Wolbert. Doel van dit amendement is meer aandacht te vragen voor regio’s die zich kenmerken door sociaaleconomische gezondheidsverschillen. Het amendement kent drie doelen:

• Het verbeteren van de gezondheid van mensen met een lage sociaaleconomische status;

• Het verhogen van de kwaliteit van leven en zorg;

• Het tegelijkertijd beheersen van de kosten.

Shared Savings Preventie en Zorg

In juli dit jaar is tijdens de vergadering van de stuurgroep KvdVK door een aantal belangrijke partijen in de gemeente Hoogeveen een intentieverklaring getekend voor de opstart van een project Shared Savings Preventie en Zorg. Er zijn vijf onderwerpen genoemd waar aan gewerkt wordt, samen met professionals vanuit welzijn, zorg en onderwijs, maar ook vanuit de inwoners van Hoogeveen. Bestaande initiatieven worden omarmd en betrokken inwoners worden actief gezocht.

Uitgelicht

Zoeken