Lees voor

Mobiliteitsvisie geeft richting aan ontwikkeling verkeer en vervoer in komende jaren

9 mei 2017 - Het college van B&W vraagt de gemeenteraad om de Mobiliteitsvisie voor 2017-2026 vast te stellen. De mobiliteitsvisie is een visie op hoofdlijnen; het is de leidraad voor een uitvoeringsprogramma en de fietsnota. 

Veel ontwikkelingen

De huidige mobiliteitsvisie is vastgesteld in 2008. Aan de hand van deze visie zijn veel (fysieke) maatregelen getroffen ter verbetering van de bereikbaarheid, doorstroming en verkeersveiligheid. Op het gebied van verkeer en vervoer is de afgelopen jaren veel veranderd; denk bijvoorbeeld aan de opkomst van de elektrische auto, de toename van het aantal elektrische fietsen en wat ons nog te wachten staat, zoals de zelfrijdende auto. Dat vraagt om een geactualiseerde visie. Uitgangspunt bij het opstellen van de visie zijn de doelen die in het collegeakkoord zijn opgenomen: verbeteren van de bereikbaarheid en van de verkeersveiligheid.

In samenspraak opgesteld

In deze herijking van de verkeersvisie is de mening van inwoners en ondernemers meegenomen. Er  zijn bijeenkomsten geweest: een workshop waarin belangenorganisaties en ondernemers konden meedenken over de nieuwe koers en ook inwoners konden input leveren. 

Bekijk hier het B&W besluit en de mobiliteitsvisie.

Uitgelicht

Zoeken