Lees voor

Gesprekken over ziekenhuiszorg afgerond door gemeente

De gemeente Hoogeveen heeft in de afgelopen maanden gesprekken gevoerd met verschillende partijen over de ziekenhuiszorg voor de regio Hoogeveen en De Wolden. Wethouder Erik Giethoorn is tevreden met de opbrengsten: ‘We hebben goede gesprekken gevoerd met Zilveren Kruis, de huisartsen, de verloskundigen, UMCG Ambulancezorg, de denktank en Treant. Uit al deze gesprekken is duidelijk gebleken dat er onder inwoners en betrokkenen veel tevredenheid is over de zorg die geboden wordt in en door Bethesda. De forse investeringen die Treant gepland heeft voor Bethesda worden ook als heel positief beschouwd.’

Gedeelde zorg

Naast de tevredenheid over de zorg hebben de gesprekken ook een aantal duidelijke aandachtspunten opgeleverd. Erik Giethoorn: ‘Naast de tevredenheid en de positieve ervaringen, hebben alle partijen ook hun zorgen gedeeld in de gesprekken. Zo is de komst van een geriater en een oogarts erg belangrijk. Ook het waarborgen van de acute zorg en de zorg op IC-niveau worden door alle partijen genoemd. De uitkomsten van onze gesprekken hebben we ook besproken met Treant.’ Dit kwam voor Treant niet als een verrassing. ‘Treant is in de afgelopen maanden het gesprek aangegaan met de inwoners en zij gebruiken de uitkomsten hiervan bij hun plannen voor de ziekenhuiszorg in onze regio.’

Naar aanleiding van de bijeenkomst in De Tamboer is een denktank gevormd die als klankbord van de samenleving mee kan denken. Erik Giethoorn: ‘Wij denken dat het goed is als Treant ook in gesprek gaat met de Denktank.’

Vertrouwen

Naast de gesprekken met de inwoners is Treant ook volop in gesprek met onder meer Zilveren Kruis, UMCG Ambulancezorg en de huisartsen om te komen tot een goed plan voor de zorg in deze regio. ‘Het is duidelijk dat alle partijen hun schouders zetten om de ziekenhuiszorg in onze regio te waarborgen. Wij hebben er vertrouwen in dat dit een goed plan gaat worden’, aldus Giethoorn.

Uitgelicht

Zoeken