Lees voor

B&W van Hoogeveen presenteren plannen voor komende jaren

30 mei 2017 – Wat zijn de plannen van het college voor 2018 en de jaren daarna? En hoeveel geld gaat dat kosten? Dat staat in de programmabegroting 2018-2021, die het college van B&W heeft gepresenteerd.

Grote bezuinigingen zijn de komende jaren niet nodig. De programmabegroting is over de komende vier jaar structureel sluitend. In de jaren 2018, 2019 en 2021 is er een overschot, variërend van ongeveer € 200.000 tot € 324.000. Alleen 2020 laat een klein tekort zien van € 90.000. Tot en met 2021 wil het college ruim € 42 miljoen investeren, inclusief de investeringen in 2017.

Tegen grenzen aan

Wethouder Bert Otten van Financien: ‘We hebben in deze programmabegroting een aantal nieuwe investeringen opgenomen. Investeringen, die wat het college betreft, stuk voor stuk nodig zijn voor Hoogeveen. Financieel gezien lopen we daarmee wel tegen onze grenzen aan.’
Volgens wethouder Otten komen er op termijn nog weer nieuwe en omvangrijke investeringen aan, zoals bijvoorbeeld een nieuw zwembad. ‘En om dergelijke ambities te kunnen financieren, moeten we nu al nadenken over hoe we dit mogelijk kunnen maken en toch financieel gezond blijven’, aldus Bert Otten. Het college wil daarover in de tweede helft van dit jaar met de gemeenteraad in gesprek gaan.

Plannen en projecten

Het college wil in 2018 en 2019 de rondweg Hollandscheveld realiseren aanleggen. Hiermee gaat een langgekoesterde wens van de inwoners in vervulling om verkeer uit het dorp te weren. De weg kost € 3,5 miljoen. De provincie draagt € 1,2 miljoen bij.

Buurtbeheer wordt in 2018 uitgebreid over heel Hoogeveen. Inwoners kunnen de medewerkers van de buurtbeheerteams rechtstreeks aanspreken met vragen, tips en klachten.

Het college wil sterker inzetten op bewustwording van duurzaamheid, samen met inwoners en andere maatschappelijke partners. Hoogeveen Woont Slim is daar een aansprekend voorbeeld van.

Vanuit de Woonvisie wordt vanaf 2018 een aantal onderwerpen opgepakt, waaronder het zoeken naar nieuwe woningbouwlocaties, het ondersteunen van de woningvraag van ouderen en het herstructureren van delen van het openbaar gebied.

Vanuit de Ontwikkelingsvisie Stadscentrum wil het college naar een kleiner winkelgebied door de verhuizing van winkels te stimuleren. Ook wil het college in 2018 beginnen met een forse kwaliteitsverbetering van het openbaar gebied van de Hoofdstraat en directe omgeving.

De multidisciplinaire teams bij de huisartsen in de kern Hoogeveen signaleren en ondersteunen kwetsbare ouderen. Maar het college wil deze teams nu ook inzetten voor het opsporen en ondersteunen van andere groepen kwetsbare inwoners.

Raad aan zet

Op donderdag 29 juni buigt de gemeenteraad zich over de programmabegroting. De agenda voor deze vergadering wordt in Het Torentje en op www.hoogeveen.nl geplaatst.

Begroting in een paar minuten

We willen u in één oogopslag en op een begrijpelijke manier laten zien wat de plannen voor de komende jaren zijn. Wilt u zien hoe het financiële plaatje voor 2018 eruit ziet? Bekijk dan ons huishoudboekje. Voor de begroting 2018 kunt u kijken op www.hoogeveen.nl, onder Raad en College. Klik vervolgens door naar Verantwoording beleid.

Uitgelicht

Zoeken