Lees voor

Rondweg Hollandscheveld

Het college van B&W overweegt in de begroting voor de jaren 2018-2021 geld vrij te maken voor de aanleg van een rondweg voor Hollandscheveld en bedrijventerrein Riegmeer. Wethouder Anno Wietze Hiemstra: ‘We willen hiermee tegemoet komen aan de wens van de inwoners van Hollandscheveld om doorgaand verkeer uit de kom van het dorp te weren. Daarnaast kan de rondweg de kansen voor het aantrekken van bedrijven naar bedrijventerrein Riegmeer vergroten.’ 

Tracé

Het tracé van de rondweg, zoals het college dat nu voorstelt, loopt van de bestaande rotonde van de Mr. Cramerweg en Hollandscheveldse Opgaande naar het bedrijventerrein. Op het bedrijventerrein buigt de weg af naar het oosten, parallel aan de Langedijk. Vervolgens sluit de weg aan op de Riegshoogtendijk. Bekijk het tracé hier

Ter inzage in het Anker

Het college wil graag weten hoe de inwoners van Hollandscheveld aankijken tegen de mogelijke aanleg van de rondweg en het voorgestelde tracé. Daarom ligt het tracé voor de rondweg vanaf woensdag 22 maart ter inzage in Het Anker. Opmerkingen en tips kunnen tot 15 april doorgegeven worden aan Kees Boer, telefoon 06-46382093 of e-mail k.boer@dewoldenhoogeveen.nl.

Planning

Nadat de plannen getoetst zijn door inwoners, neemt het college eind april een besluit over het al of niet opnemen van de rondweg in het begrotingsvoorstel aan de raad. Bij een positief besluit is de financiering van rondweg onderdeel van de  begrotingsbehandeling in de gemeente raad op 29 juni waarna besluitvorming volgt op 13 juli. Als de gemeenteraad instemt, volgt de procedure voor de herziening van het bestemmingplan. De rondweg past voor een groot deel in het bestemmingplan Buitenvaart II. Voor een klein deel, bij aansluiting op de Riegshoogtendijk, moet een herzieningprocedure doorlopen worden. De aanleg van de weg is gepland in 2018 en 2019.

Uitgelicht

Zoeken