Lees voor

Rekenkamercommissie Hoogeveen: Betere afspraken huisvesting statushouders nodig

9 maart 2017 - Er moeten duidelijkere afspraken komen tussen de gemeente en de woningcorporaties over de huisvesting van statushouders, vooral waar het gaat om hun voorrangspositie. Dat is één van de uitkomsten van een onderzoek van de gemeentelijke rekenkamercommissie naar de wijze waarop de gemeente Hoogeveen de huisvesting en begeleiding van statushouders heeft georganiseerd.

Statushouders moeten met urgentie worden gehuisvest. Deze verplichting om statushouders voorrang te verlenen verdwijnt binnenkort door een nieuwe wet. Maar gemeenten moeten dan nog steeds in een huisvestingsverordening of in een ander plan vastleggen hoe zij de door het rijk verplichte huisvesting van statushouders vorm geven. In de praktijk krijgen statushouders voorrang op reguliere woningzoekenden, maar de afspraken die het college en de woningcorporaties hierover hebben gemaakt, zijn niet vastgelegd. Dat maakt de huisvesting van statushouders kwetsbaar en onvoldoende geborgd. De rekenkamercommissie denkt dat een huisvestingsverordening of ander beleidsdocument met een uitwerking van het voorrangsbeleid een goede optie is. 

Huisvesting verloopt nu goed

Toch verloopt de huisvesting van statushouders in de gemeente Hoogeveen nu goed; over het algemeen slaagt de gemeente erin om de aantallen statushouders te huisvesten die door het rijk zijn opgelegd. Maar door het ontbreken van beleid vraagt de commissie zich af of de huidige werkwijze wel bestand is tegen een eventuele opdracht van het rijk om meer statushouders een woning te geven. 

De maatschappelijke begeleiding van statushouders is in de ogen van de rekenkamercommissie ook kwetsbaar, vanwege het ontbreken van beleid op dit punt. De commissie geeft het college van B&W Hoogeveen het advies om meer gebruik te maken van het welzijnswerk, Vluchtelingenwerk en andere maatschappelijke partijen, zoals kerken en verenigingen. Met deze partijen zouden ook goede afspraken moeten worden gemaakt. De commissie denkt daarbij niet alleen aan de uitvoering van de begeleiding van statushouders, maar ook het betrekken bij en informeren van bewoners en andere partijen in de wijk over de komst van statushouders. Ook moet de maatschappelijke begeleiding van statushouders meer worden gericht op begeleiding richting participatie en integratie.

Actiever informeren raad

Een andere conclusie van de rekenkamercommissie is dat het college de raad actiever moet informeren. Dat gebeurt nu zeer beperkt, vindt de commissie. De raad zou meer informatie moeten krijgen over het verloop, de kosten en de effecten van de huisvesting en maatschappelijke begeleiding van statushouders. Dat zou onder meer de positie van de raad sterker maken als deze met vragen vanuit de samenleving wordt geconfronteerd.

Lees hier de reactie van het college van B&W op het rekenkamerrapport
Rapport bevindingen Huisvesting en maatschappelijke begeleiding van statushouders in Hoogeveen
Conclusies en aanbevelingen onderzoek Huisvesting en maatschappelijke begeleiding van statushouders in Hoogeveen

Uitgelicht

Zoeken