Lees voor

Raad houdt dialoogbijeenkomst over ziekenhuiszorg

Een dialoog met inwoners uit de regio Hoogeveen. Dat heeft de gemeenteraad voor ogen op maandagavond 20 maart. De gemeenteraad houdt dan een bijeenkomst in het raadhuis in Hoogeveen, als vervolg op de bijeenkomst in De Tamboer op 13 februari. Daar hebben inwoners hun zorgen geuit over de plannen van de Treant Zorggroep met ziekenhuis Bethesda. De raad en het college delen die zorg. Er werden veel vragen gesteld aan de bestuurder van Treant onder meer over het behoud van de IC-zorg en de spoedeisende hulp. Ook het vervoer naar de verschillende ziekenhuizen kwam hierbij aan de orde.

Kracht vanuit Hoogeveen

Tijdens de bijeenkomst in De Tamboer heeft de raad veel gehoord, maar ook veel niet. De bijeenkomst leidde niet tot oplossingen, maar veel mensen hebben wel hun zorgen kunnen uiten. Daarom moet nu de kracht vanuit Hoogeveen worden aangeboord, vindt de gemeenteraad. Dit is iets van Hoogeveen, niet alleen van het gemeentebestuur. ‘Als bestuurders van Hoogeveen gaan wij niet over de bedrijfsvoering van ziekenhuis Bethesda. Wel zullen we alle lobby-mogelijkheden inzetten om invloed uit te oefenen op de beslissingen van de Treant Zorggroep. Dit doen we onder andere door in gesprek te gaan met de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht van de zorggroep. Daarbij is ons uitgangspunt: behoud van volwaardige zorg’, zegt de raad.

Oplossingsrichtingen

De gemeenteraad wil op 20 maart in meerdere groepen in dialoog met de inwoners. Hierbij gaat het vooral om de toekomst en het bedenken van oplossingsrichtingen. 
Er worden meerdere dialoogkamers ingericht, zodat er in kleine groepen kan worden gesproken met elkaar. Elke kamer heeft een eigen begeleider. Na de gesprekken in de dialoogkamers volgt een gezamenlijk deel, waar alle conclusies en concrete oplossingen en acties worden samengebracht. 
De oplossingen en acties uit de bijeenkomst van 20 maart vormen de basis voor een debatronde tijdens de raadsvergadering op 23 maart. Dan neemt de raad ook een besluit over welke acties richting Treant en andere betrokkenen worden ingezet.

Aanmelden is nodig

Iedereen is welkom tijdens de dialoogbijeenkomst op 20 maart. Aanmelden is wel nodig. Dat kan vóór 16 maart via griffie@hoogeveen.nl of bij Petra Kuiper via telefoon 14 0528. 
De Treant Zorggroep bepaalt het beleid voor de ziekenhuizen in Hoogeveen, Stadskanaal en Emmen. De invloed die inwoners en gemeentebestuur kunnen uitoefenen is door met de zorggroep in gesprek te gaan. ‘De uitkomsten van de bijeenkomst op 20 maart moeten bijdragen aan de oplossingsrichtingen die we aan Treant willen meegeven’, aldus de raad.

Het programma ziet er als volgt uit:

19.00 - 20.00 uur    Dialoogkamers: raadsleden in dialoog met inwoners
20.00 - 20.30 uur    Pauze
20.30 - 21.30 uur    Plenaire terugkoppeling vanuit de dialoogkamers

Antwoorden van Treant en Zilveren Kruis

Via mail en brieven en tijdens de bijeenkomst in De Tamboer werden vragen gesteld aan Treant en zorgverzekeraar Zilveren Kruis. Treant en Zilveren Kruis hebben een aantal vragen schriftelijk beantwoord. Wie geen internet heeft, kan contact opnemen met Petra Kuiper van de griffie van de gemeenteraad van Hoogeveen via telefoon 14 0528. U krijgt dan de lijst met vragen en antwoorden thuis gestuurd.

Download de vragen en antwoorden van Treant
Download de vragen en antwoorden van Zilveren Kruis
Download de vragen en antwoorden van het college
Download de vragen en antwoorden van de gemeenteraad

Uitgelicht

Zoeken